19 mar 2014 14:35

07 jan 2015 09:53

Bakläxa på utdömande av vite

Miljönämnden ansåg att en fastighetsägare i Skövde skulle betala vite för att han hade missat att mäta radonet i sina två fastigheter.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har nu avslagit nämndens ansökan om utdömande av vitet.

När mätresultaten inte kom in i tid formulerades ett vitesföreläggande och mark- och miljödomstolen finner att det har vunnit laga kraft.

Men man kräver att adressaten kan rätta sig efter föreläggandet. Mätningar ska ske under minst två månader med början senast 1 mars, men föreläggandet delgavs fastighetsägaren den 19 april 2013.

Fastighetsägaren kan därför inte ha haft möjlighet att följa mättiden så därför kan nämndens ansökan om utdömande av vite inte bifallas av rätten.

Miljönämnden ansåg att en fastighetsägare i Skövde skulle betala vite för att han hade missat att mäta radonet i sina två fastigheter.

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har nu avslagit nämndens ansökan om utdömande av vitet.

När mätresultaten inte kom in i tid formulerades ett vitesföreläggande och mark- och miljödomstolen finner att det har vunnit laga kraft.

Men man kräver att adressaten kan rätta sig efter föreläggandet. Mätningar ska ske under minst två månader med början senast 1 mars, men föreläggandet delgavs fastighetsägaren den 19 april 2013.

Fastighetsägaren kan därför inte ha haft möjlighet att följa mättiden så därför kan nämndens ansökan om utdömande av vite inte bifallas av rätten.