20 mar 2014 11:17

07 jan 2015 09:53

Olsson frias för grovt skattebrott

Skövdeföretagaren Claes-Göran Olsson frias från misstankarna om grovt skattebrott. Frågan gällde köpet av en travhäst och var den befann sig innan Olsson blev delägare.

Claes-Göran Olsson åtalades misstänkt för grovt skattebrott i oktober 2013 och bakgrunden var köpet av travhästen Narval d’Ecajeul.

Åklagaren hävdade att hästen stod på fransk mark innan köpet men Olsson menade att den befann sig i Sverige. Frågan var av betydelse då det inte går att dra av mervärdesskatt i deklarationen på köp i utlandet.

Skaraborgs tingsrätt konstaterar i sin dom att åklagaren inte lyckats bevisa sitt påstående och att Claes-Göran Olssons bolag Valen AB där med har haft rätt att – som de gjort – yrka avdrag för köpet. Åtalet ogillades därför.

En medåtalad man frias också han från brottsmisstankar.

Claes-Göran Olsson åtalades misstänkt för grovt skattebrott i oktober 2013 och bakgrunden var köpet av travhästen Narval d’Ecajeul.

Åklagaren hävdade att hästen stod på fransk mark innan köpet men Olsson menade att den befann sig i Sverige. Frågan var av betydelse då det inte går att dra av mervärdesskatt i deklarationen på köp i utlandet.

Skaraborgs tingsrätt konstaterar i sin dom att åklagaren inte lyckats bevisa sitt påstående och att Claes-Göran Olssons bolag Valen AB där med har haft rätt att – som de gjort – yrka avdrag för köpet. Åtalet ogillades därför.

En medåtalad man frias också han från brottsmisstankar.

  • Carl Johan Hjerpe