20 mar 2014 16:39

23 jan 2015 15:28

Allvarlig kritik mot Skövdelärare

I en anonym anmälan till Skolinspektionen riktas allvarlig kritik mot den lärare vid en grundskola som stängts av och polisanmälts efter händelser nyligen då elever ska ha känt starkt obehag. Nu kräver inspektion svar.

Den anonyma anmälan landade på Skolinspektionens bord den 8 mars och nu kräver myndigheten att Skövde kommun svarar på hur man som huvudman för skolan har agerat.

Anmälaren riktar i anmälan mycket allvarlig kritik mot läraren, men också mot skolledningen. Anmälaren säger att eleverna utsattes för en fysisk kontakt som gått långt över gränsen. Anmälaren hävdar att rektorn och en annan lärare lät läraren fortsätta med lektioner efter att de talat med denne om det olämpliga i uppförandet. Anmälaren anser att eleverna efteråt var vettskrämda och känner sig kränkta.

Skolinspektion vill ha svar på drygt 15 frågor senast den 27 mars. Det handlar om att kommunen bland annat ska redovisa hur man uppfattar händelsen och om det stämmer, som anmälaren hävdar, att man låtit läraren vara kvar i undervisningen trots att rektorn talat med läraren om det olämpliga uppförandet.

Det var i förra veckan som SLA avslöjade att en lärare på en Skövdegrundskola hade stängts av sin arbetsgivare efter att elever känt starkt obehag och osäkerhet inför lärarens beteende veckan innan.

Skolan inledde en egen utredning. Men den är fortfarande inte klar, uppger skolchef Anna Sundström. Utredningen ska ge svar på olika frågor inom de ansvarsområden som skolan har. Läraren är också polisanmäld för två fall av ofredande och två fall av misshandel. Kammaråklagare Jennifer Hasselroth säger till SLA att utredningen inte är helt klar och att hon ännu inte har fattat något åtalsbeslut.

Den anonyma anmälan landade på Skolinspektionens bord den 8 mars och nu kräver myndigheten att Skövde kommun svarar på hur man som huvudman för skolan har agerat.

Anmälaren riktar i anmälan mycket allvarlig kritik mot läraren, men också mot skolledningen. Anmälaren säger att eleverna utsattes för en fysisk kontakt som gått långt över gränsen. Anmälaren hävdar att rektorn och en annan lärare lät läraren fortsätta med lektioner efter att de talat med denne om det olämpliga i uppförandet. Anmälaren anser att eleverna efteråt var vettskrämda och känner sig kränkta.

Skolinspektion vill ha svar på drygt 15 frågor senast den 27 mars. Det handlar om att kommunen bland annat ska redovisa hur man uppfattar händelsen och om det stämmer, som anmälaren hävdar, att man låtit läraren vara kvar i undervisningen trots att rektorn talat med läraren om det olämpliga uppförandet.

Det var i förra veckan som SLA avslöjade att en lärare på en Skövdegrundskola hade stängts av sin arbetsgivare efter att elever känt starkt obehag och osäkerhet inför lärarens beteende veckan innan.

Skolan inledde en egen utredning. Men den är fortfarande inte klar, uppger skolchef Anna Sundström. Utredningen ska ge svar på olika frågor inom de ansvarsområden som skolan har. Läraren är också polisanmäld för två fall av ofredande och två fall av misshandel. Kammaråklagare Jennifer Hasselroth säger till SLA att utredningen inte är helt klar och att hon ännu inte har fattat något åtalsbeslut.