21 mar 2014 11:07

07 jan 2015 10:10

Det ökande tiggeriet ska bromsas

Tiggeriet i Skövde har ökat de senaste månaderna och kommunen tar nu större ansvar för att lösa frågan.
– Vi vill inte ”lyfta bort” någon, vi vill förbättra en situation som inte är till någons fördel, säger Katarina Jonsson.

En pappmugg med några skramlande mynt i skapar lätt dåligt samvete hos den som passerar utan att möta blickar eller själv lägga några slantar.

– Budskapet nu är att man ska släppa det dåliga samvetet. Vi kliver in och tar ansvaret, säger Katarina Jonsson (M), som är ordförande i Brottsförebyggande rådet i Skövde.

Redan för ett par år sedan började Socialtjänsten ta kontakt med människor i nöd, som tigger pengar på gatan, men de senaste månaderna har de märkt av en ökning av problemet.

Från att ha varit två–tre personer tror socialtjänsten att det i dag är omkring tio personer från Europa som tigger pengar i Skövde. Kontakterna med människorna har därför intensifierat och systematiserats och meningen är att få till en dialog för att kunna hjälpa.

– Vi erbjuder akut hjälp i form av husrum och matpengar, och resan hem betald. Med dialogen hoppas vi få svar på grundproblemet – vad är orsaken, varför är du här? säger Saeed Ardané, socialchef i Skövde.

Frågan ska nu lyftas inom olika kanaler både regionalt och nationellt.

– Vi ger oss inte förrän den komplexa frågan får en positiv lösning, säger Katarina Jonsson, och förtydligar att det handlar om att hjälpa människor i nöd.

En pappmugg med några skramlande mynt i skapar lätt dåligt samvete hos den som passerar utan att möta blickar eller själv lägga några slantar.

– Budskapet nu är att man ska släppa det dåliga samvetet. Vi kliver in och tar ansvaret, säger Katarina Jonsson (M), som är ordförande i Brottsförebyggande rådet i Skövde.

Redan för ett par år sedan började Socialtjänsten ta kontakt med människor i nöd, som tigger pengar på gatan, men de senaste månaderna har de märkt av en ökning av problemet.

Från att ha varit två–tre personer tror socialtjänsten att det i dag är omkring tio personer från Europa som tigger pengar i Skövde. Kontakterna med människorna har därför intensifierat och systematiserats och meningen är att få till en dialog för att kunna hjälpa.

– Vi erbjuder akut hjälp i form av husrum och matpengar, och resan hem betald. Med dialogen hoppas vi få svar på grundproblemet – vad är orsaken, varför är du här? säger Saeed Ardané, socialchef i Skövde.

Frågan ska nu lyftas inom olika kanaler både regionalt och nationellt.

– Vi ger oss inte förrän den komplexa frågan får en positiv lösning, säger Katarina Jonsson, och förtydligar att det handlar om att hjälpa människor i nöd.