21 mar 2014 16:45

07 jan 2015 10:10

Ingen tidsgräns för gjuteriet

Volvo Powertrain AB får utöka produktionen vid anläggningen i Skövde. Bolaget slipper också en tidsgräns för att stänga gamla gjuteriet inom 10 år som länsstyrelsen föreslagit.

Mark- och miljödomstolen ger Volvo tillstånd att årligen gjuta 275 000 ton smält järn (i dag 200 000) och tillverka 275 000 motorekvivalenter (200 000).

En produktionsöknings med 34 procent och Volvo får sju år på sig att sätta i gång det nya tillståndet.

Ett antal miljövillkor kring utsläpp till vatten och luft är kopplat till tillståndet. Det finns också som tidigare gränsvärden för bland annat buller.

Länsstyrelsen föreslog i sitt yttrande att det gamla gjuteriet skulle få en bortre tidsgräns. Volvo har byggt ut ett nytt modernt gjuteri som togs i bruk 2010 med möjligheter till en andra etapp.

Nyckeln för att kunna lägga ner gamla gjuteriet är att en ny råsandslinje byggs i den nya delen. En investering på flera miljarder kronor.

När och om den satsningen kommer är fortfarande oklart och länsstyrelsen menar att det är rimligt att utifrån miljöskäl öka kraven på den äldre delen ska tas ur bruk.

Vet inte när

Hela produktionsökningen kommer att ske i den nya gjuteridelen, men när den byggs ut för nästa etapp styrs av marknadsförhållanden och finansiella möjligheter skrev Volvo i sitt svar som kallade en tidsgräns för oacceptabel.

Domstolen gick också den linjen och satte ingen tidsgräns.

Mark- och miljödomstolen ger Volvo tillstånd att årligen gjuta 275 000 ton smält järn (i dag 200 000) och tillverka 275 000 motorekvivalenter (200 000).

En produktionsöknings med 34 procent och Volvo får sju år på sig att sätta i gång det nya tillståndet.

Ett antal miljövillkor kring utsläpp till vatten och luft är kopplat till tillståndet. Det finns också som tidigare gränsvärden för bland annat buller.

Länsstyrelsen föreslog i sitt yttrande att det gamla gjuteriet skulle få en bortre tidsgräns. Volvo har byggt ut ett nytt modernt gjuteri som togs i bruk 2010 med möjligheter till en andra etapp.

Nyckeln för att kunna lägga ner gamla gjuteriet är att en ny råsandslinje byggs i den nya delen. En investering på flera miljarder kronor.

När och om den satsningen kommer är fortfarande oklart och länsstyrelsen menar att det är rimligt att utifrån miljöskäl öka kraven på den äldre delen ska tas ur bruk.

Vet inte när

Hela produktionsökningen kommer att ske i den nya gjuteridelen, men när den byggs ut för nästa etapp styrs av marknadsförhållanden och finansiella möjligheter skrev Volvo i sitt svar som kallade en tidsgräns för oacceptabel.

Domstolen gick också den linjen och satte ingen tidsgräns.