21 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:40

Torrlagt i Boulogner

Av sjön i Boulognerskogen återstår inte mer än en pöl. Och dy. Men vid midsommar ska sjön vara återskapad som badsjö igen.

Förra veckan startades pumparna som har tömt Boulognersjön på vatten. Nu återstår endast en liten pöl för änderna att simma i.

– Det är inte varje dag vi tömmer en sjö. Om det är särskilt avancerat vet jag inte, men det är udda, säger Jerker Johansson, markarbetare på NCC som fått i uppdrag att återskapa badsjön i Boulogner.

Medan pumparna jobbar på i bakgrunden fokuserar Jerker Johansson och hans kollegor på att göra i ordning gång- och cykelvägen vid sjöns södra kant.

Ovanför den, i slänten mot äldreboendet Ekedal, ska en körsbärsterrass anläggas och strandkanten ska stensättas. I västra änden ska en sandstrand iordningställas och byggnadsnämnden har lämnat bygglov för ramp och bryggor.

När hela sjön är tömd ska bottenskiktet grävas bort och ersättas med finsand. Innan tömningen var sjön fyra meter som djupast och tanken är att höja nivån något.

Förutom 20-talet pålar som som blottades i den djupa änden har inga större överraskningar – bortsett från en cykel och en kundvagn – visat sig vid torrläggningen.

– Nu jobbar vi på och planen är att vi ska vara klara till midsommar. Då ska det gå att bada igen, säger Jerker Johansson.

Förra veckan startades pumparna som har tömt Boulognersjön på vatten. Nu återstår endast en liten pöl för änderna att simma i.

– Det är inte varje dag vi tömmer en sjö. Om det är särskilt avancerat vet jag inte, men det är udda, säger Jerker Johansson, markarbetare på NCC som fått i uppdrag att återskapa badsjön i Boulogner.

Medan pumparna jobbar på i bakgrunden fokuserar Jerker Johansson och hans kollegor på att göra i ordning gång- och cykelvägen vid sjöns södra kant.

Ovanför den, i slänten mot äldreboendet Ekedal, ska en körsbärsterrass anläggas och strandkanten ska stensättas. I västra änden ska en sandstrand iordningställas och byggnadsnämnden har lämnat bygglov för ramp och bryggor.

När hela sjön är tömd ska bottenskiktet grävas bort och ersättas med finsand. Innan tömningen var sjön fyra meter som djupast och tanken är att höja nivån något.

Förutom 20-talet pålar som som blottades i den djupa änden har inga större överraskningar – bortsett från en cykel och en kundvagn – visat sig vid torrläggningen.

– Nu jobbar vi på och planen är att vi ska vara klara till midsommar. Då ska det gå att bada igen, säger Jerker Johansson.

  • Carl Johan Hjerpe