24 mar 2014 16:24

23 jan 2015 15:40

100-tals akvariefiskar i Boulognersjön

Ett tiotal mörtar och någon abborre hade kommunen räknat med att hitta när Boulognersjön tömdes på vatten. Förvåningen var stor när ett hundratal akvariefiskar låg och sprattlade i det grunda vattnet.

Flera SLA-läsare har hört av sig efter att under helgen ha bevittnat hur massvis med småfisk kvävts i Boulognersjön. Eller det som var Boulognersjön, under helgen tömdes det sista av vad som kan kallas sjö.

– Det låg massor av döda fiskar i den lilla vattenpölen som var kvar, och många som fortfarande levde sprattlade och försökte att överleva, säger en kvinna som kontaktat SLA.

Oväntad fiskart

Och fler fiskar än väntat fick sätta livet till i och med tömningen. Skövde kommun kände till att ett antal mörtar och något färre abborrar fanns i sjön och skulle stryka med i och med återskapandet av badsjön.

– Men i fredags eftermiddag upptäckte vi en fiskart som vi inte kände till i sjön. Efterforskningar under fredagen och måndagen visade att det handlar om akvariefiskar, säger stadsträdgårdsmästare Marie Larsson, som uppskattar att det handlar om ett hundratal fiskar.

– Det är alltså någon som har tömt sina akvariefiskar i sjön. Men om det skett för ett år sedan eller fem vet vi inte. Akvariefiskar får man inte släppa ut i avlopp eller vattendrag, det är inte tillåtet och vi hade inga möjligheter att ta hand om fiskarna, säger Marie Larsson.

De lämnades därför åt sitt öde när vattennivån sjönk i takt med att sjön pumpades ut i Ösan och Mörkebäcken.

– Det känns hemskt, det tycker jag också, men vi hade ingen möjlighet att ta hand om fiskarna.

Exakt vad det är för art är ännu okänt, men fisken beskrivs som 5–10 centimeter lång och orange- och guldfärgade.

Flera SLA-läsare har hört av sig efter att under helgen ha bevittnat hur massvis med småfisk kvävts i Boulognersjön. Eller det som var Boulognersjön, under helgen tömdes det sista av vad som kan kallas sjö.

– Det låg massor av döda fiskar i den lilla vattenpölen som var kvar, och många som fortfarande levde sprattlade och försökte att överleva, säger en kvinna som kontaktat SLA.

Oväntad fiskart

Och fler fiskar än väntat fick sätta livet till i och med tömningen. Skövde kommun kände till att ett antal mörtar och något färre abborrar fanns i sjön och skulle stryka med i och med återskapandet av badsjön.

– Men i fredags eftermiddag upptäckte vi en fiskart som vi inte kände till i sjön. Efterforskningar under fredagen och måndagen visade att det handlar om akvariefiskar, säger stadsträdgårdsmästare Marie Larsson, som uppskattar att det handlar om ett hundratal fiskar.

– Det är alltså någon som har tömt sina akvariefiskar i sjön. Men om det skett för ett år sedan eller fem vet vi inte. Akvariefiskar får man inte släppa ut i avlopp eller vattendrag, det är inte tillåtet och vi hade inga möjligheter att ta hand om fiskarna, säger Marie Larsson.

De lämnades därför åt sitt öde när vattennivån sjönk i takt med att sjön pumpades ut i Ösan och Mörkebäcken.

– Det känns hemskt, det tycker jag också, men vi hade ingen möjlighet att ta hand om fiskarna.

Exakt vad det är för art är ännu okänt, men fisken beskrivs som 5–10 centimeter lång och orange- och guldfärgade.

  • Carl Johan Hjerpe