24 mar 2014 10:06

07 jan 2015 09:53

Friad Skövdebo kräver ersättning

En 30-årig Skövdebo kräver staten på ersättning för den tid han satt frihetsberövad misstänkt för knarkbrott. Han friades senare i en tingsrättsdom.

30-åringen var frihetsberövad mellan den 11 juli och 24 augusti 2012 på grund av misstankar om narkotikabrott.

”Inneburit en kränkning”

I en dom i tingsrätten friades han från brottsmisstanken. Nu kräver han staten på ersättning för den tid han satt frihetsberövad.

”Frihetsberövandet har för klienten inneburit en kränkning för vilken det yrkas skälig ersättning”, skriver Skövdebons juridiska ombud i en inlaga till Justitiekanslern, JK.

Förlorad inkomst

30-åringen kräver också ersättning för förlorad inkomst under samma period. Vid tillfället för frihetsberövandet uppbar han arbetslöshetsersättning i Holland om 1 150 euro per månad (motsvarande cirka 10 300 kronor). En ersättning som han nu förlorade.

30-åringen var frihetsberövad mellan den 11 juli och 24 augusti 2012 på grund av misstankar om narkotikabrott.

”Inneburit en kränkning”

I en dom i tingsrätten friades han från brottsmisstanken. Nu kräver han staten på ersättning för den tid han satt frihetsberövad.

”Frihetsberövandet har för klienten inneburit en kränkning för vilken det yrkas skälig ersättning”, skriver Skövdebons juridiska ombud i en inlaga till Justitiekanslern, JK.

Förlorad inkomst

30-åringen kräver också ersättning för förlorad inkomst under samma period. Vid tillfället för frihetsberövandet uppbar han arbetslöshetsersättning i Holland om 1 150 euro per månad (motsvarande cirka 10 300 kronor). En ersättning som han nu förlorade.

  • Lars Berthilsson