24 mar 2014 17:00

07 jan 2015 10:10

MP vill bara ha ekologisk mat

Miljöpartiet i Skövde vill att Skövde kommun inför regler för att bara 100 procent ekologisk mat ska handlas upp. Det framgår av en motion till kommunfullmäktige.

Jasmin Vizlin, som undertecknat motionen för MP, skriver att konventionellt odlade livsmedel riskerar att ha höga doser bekämpningsmedel.

MP vill även att Skövde ansluter sig till organisationen Sveriges Ekokommuner.

I en tredje motion föreslås även att kommunen startar ett projekt för mångfald och ökad integration vid nyanställning.

Jasmin Vizlin, som undertecknat motionen för MP, skriver att konventionellt odlade livsmedel riskerar att ha höga doser bekämpningsmedel.

MP vill även att Skövde ansluter sig till organisationen Sveriges Ekokommuner.

I en tredje motion föreslås även att kommunen startar ett projekt för mångfald och ökad integration vid nyanställning.