24 mar 2014 08:00

23 jan 2015 15:40

Huset på parkmark i Skultorp är rivet

Huset i Skultorp, som det var många diskussioner och åsikter om, är nu rivet. Det låg mellan Skövdevägen och järnvägen, och där fanns under flera år butiken Förr.

Huset i Skultorp, som det var många diskussioner och åsikter om, är nu rivet. Det låg mellan Skövdevägen och järnvägen, och där fanns under flera år butiken Förr.

Huset bytte ägare för tre år sedan och de nya ägarna ville bygga om till bostäder. Men när bygget hade kommit i gång upptäckte kommunens inspektörer att det saknades bygglov. Ägarna ansökte då men en utredning visade att huset står på parkmark.

Byggnaden, som fram till 2002 delvis användes som bostad, har haft stöd av begreppet ”pågående markanvändning”. Byggnadsnämnden sa nej till bygglov för bostäder.

Huset i Skultorp, som det var många diskussioner och åsikter om, är nu rivet. Det låg mellan Skövdevägen och järnvägen, och där fanns under flera år butiken Förr.

Huset bytte ägare för tre år sedan och de nya ägarna ville bygga om till bostäder. Men när bygget hade kommit i gång upptäckte kommunens inspektörer att det saknades bygglov. Ägarna ansökte då men en utredning visade att huset står på parkmark.

Byggnaden, som fram till 2002 delvis användes som bostad, har haft stöd av begreppet ”pågående markanvändning”. Byggnadsnämnden sa nej till bygglov för bostäder.