25 mar 2014 11:02

07 jan 2015 09:53

Satsar på vägar och badplatser

Trevligare badplatser och bättre vägar är två av de satsningar som Alliansen i Skövde presenterade under tisdagen. 11 miljoner kronor satsas på fyra olika projekt.

Flera planer och projekt som tidigare bortprioriterats har nu plockats fram av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet som presenterade sitt ”lilla vårpaket” under tisdagen.

Totalt 11 miljoner kronor satsas utöver budget 2014 på fyra olika projekt som ska genomföras under året.

– Det är inget valfläsk utan saker som vi har lovat. Nu levererar vi det vi har sagt att vi ska göra, säger Katarina Jonsson (M).

Satsningarna i korthet:

2 miljoner kronor ska påskynda Boulognerprojektet med de delar det innebär. Framför allt är planen att bygga en toalettbyggnad för pengarna.

1 miljon kronor satsas på belysning av offentliga platser och områden. Det kan komma att handla om ljusinstallationer eller fasadbelysning eller liknande.

3 miljoner kronor satsas på gatu- och vägunderhåll. Pengarna kommer framför allt att användas till asfaltering.

5 miljoner kronor satsas på kommunens badplatser. Standarden ska höjas och det kan till exempel handla om nya bryggor eller toaletter.

Flera planer och projekt som tidigare bortprioriterats har nu plockats fram av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet som presenterade sitt ”lilla vårpaket” under tisdagen.

Totalt 11 miljoner kronor satsas utöver budget 2014 på fyra olika projekt som ska genomföras under året.

– Det är inget valfläsk utan saker som vi har lovat. Nu levererar vi det vi har sagt att vi ska göra, säger Katarina Jonsson (M).

Satsningarna i korthet:

2 miljoner kronor ska påskynda Boulognerprojektet med de delar det innebär. Framför allt är planen att bygga en toalettbyggnad för pengarna.

1 miljon kronor satsas på belysning av offentliga platser och områden. Det kan komma att handla om ljusinstallationer eller fasadbelysning eller liknande.

3 miljoner kronor satsas på gatu- och vägunderhåll. Pengarna kommer framför allt att användas till asfaltering.

5 miljoner kronor satsas på kommunens badplatser. Standarden ska höjas och det kan till exempel handla om nya bryggor eller toaletter.

  • Carl Johan Hjerpe