25 mar 2014 16:29

23 jan 2015 15:28

Ambulansverksamheten ses över

Ambulansverksamheten ska analyseras och kan hamna under en styrelse den kommande mandatperioden.
– Eventuellt bryter vi ut det från sjukhusen, säger regionstyrelsens ordförande Gert-Inge Andersson (S).

Förra veckan skrev vi om att tolv hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götaland ska bli fem, samt att hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU ska ersättas med en hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS. Totalt kommer antalet politikeruppdrag i regionen minskas med mellan 50 och 100.

Det finns planer på en särskild styrelse för den prehospitala vården, inklusive ambulansverksamheterna, vid de olika sjukhusen. En utredning ska visa om den ska vara regiongemensam.

Investeringar

Regionstyrelsen godkände en rad investeringar, bland annat en anläggning för destruktion av lustgas på Skas i Skövde.

En gemensam mottagning och entréhall ska byggas vid sjukhuset i Mariestad till en kostnad av 14,5 miljoner kronor. Mottagningen blir gemensam för gyn, röntgen, hud, medicin, ögon, öron och kirurgi. Genom att ha gemensamma lokaler och effektivisera verksamheter kan Skas samla mottagningarna i hus fem och lämna hus 6.

Inom ramen för energiinvesteringar togs beslut om att genomföra 18 projekt. Nytt ventilationsaggregat, ny värmeväxlare samt ombyggnad av byggnad 7 och 10 vid sjukhuset i Mariestad för 2,3 miljoner kronor, ett solcellstak över en bilparkering på Skas i Skövde för fyra miljoner samt byte av fönster, ny ventilation i elevboende samt isolering av vindar vid Sötåsens naturbruksgymnasium i Töreboda för två miljoner är några av projekten.

Regionen är tillsammans med åtta andra regioner landsting/regioner på både sidor av gränsen till Norge, om att samverka om ambulanshelikoptervård.

Förra veckan skrev vi om att tolv hälso- och sjukvårdsnämnder i Västra Götaland ska bli fem, samt att hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU ska ersättas med en hälso- och sjukvårdsstyrelse, HSS. Totalt kommer antalet politikeruppdrag i regionen minskas med mellan 50 och 100.

Det finns planer på en särskild styrelse för den prehospitala vården, inklusive ambulansverksamheterna, vid de olika sjukhusen. En utredning ska visa om den ska vara regiongemensam.

Investeringar

Regionstyrelsen godkände en rad investeringar, bland annat en anläggning för destruktion av lustgas på Skas i Skövde.

En gemensam mottagning och entréhall ska byggas vid sjukhuset i Mariestad till en kostnad av 14,5 miljoner kronor. Mottagningen blir gemensam för gyn, röntgen, hud, medicin, ögon, öron och kirurgi. Genom att ha gemensamma lokaler och effektivisera verksamheter kan Skas samla mottagningarna i hus fem och lämna hus 6.

Inom ramen för energiinvesteringar togs beslut om att genomföra 18 projekt. Nytt ventilationsaggregat, ny värmeväxlare samt ombyggnad av byggnad 7 och 10 vid sjukhuset i Mariestad för 2,3 miljoner kronor, ett solcellstak över en bilparkering på Skas i Skövde för fyra miljoner samt byte av fönster, ny ventilation i elevboende samt isolering av vindar vid Sötåsens naturbruksgymnasium i Töreboda för två miljoner är några av projekten.

Regionen är tillsammans med åtta andra regioner landsting/regioner på både sidor av gränsen till Norge, om att samverka om ambulanshelikoptervård.

  • Alf Ehn