25 mar 2014 22:41

23 jan 2015 15:40

Kreativt rådslag födde nya idéer

På Nyeport samlades under tisdagskvällen ungdomar från nio olika fritidsgårdar i Skövde kommun. Tillsammans brainstormade de fram en massa ny förslag på aktiviteter och projekt som de vill genomföra.

På tavlor, på golvet och på stolar satt det små lappar med idéer. Det kan bli resultatet när man sammanför ungdomar från kommunens alla hörn.

– Det står ju i vår verksamhetsplan att ungdomarna ska vara delaktiga i hur verksamheten på fritidsgårdarna utformas. Så det här är vårt sätt att samla in de tankarna och idéerna, berättar verksamhetschefen Petra Abelsson Smedberg.

– På det här sättet ser vi även vilka förslag som ungdomarna tycker är viktigast, säger Inger Hannu, kommunens Folkhälsoplanerare.

Redovisning på scen

Efter gruppdiskussionerna så samlades samtliga av kvällens deltagare och en representant för varje grupp redovisade alla idéer. Mer teckning, massagekurser och graffitimålning var några av de förslag som lyftes. Josefine Ahlström från Skultorps fritidsgård var en av ungdomarna som tog chansen att föra fram sina åsikter från scenen.

– Vår grupp tycker vi ska ha mer samarbeten mellan fritidsgårdarna så vi får ännu mer gemenskap, konstaterar hon.

Nicita Borell-Karlsson, även hon från Skultorp, tyckte kvällen var givande.

– Det var bra för man var inte rädd för att säga vad man tänkte, säger hon.

På tavlor, på golvet och på stolar satt det små lappar med idéer. Det kan bli resultatet när man sammanför ungdomar från kommunens alla hörn.

– Det står ju i vår verksamhetsplan att ungdomarna ska vara delaktiga i hur verksamheten på fritidsgårdarna utformas. Så det här är vårt sätt att samla in de tankarna och idéerna, berättar verksamhetschefen Petra Abelsson Smedberg.

– På det här sättet ser vi även vilka förslag som ungdomarna tycker är viktigast, säger Inger Hannu, kommunens Folkhälsoplanerare.

Redovisning på scen

Efter gruppdiskussionerna så samlades samtliga av kvällens deltagare och en representant för varje grupp redovisade alla idéer. Mer teckning, massagekurser och graffitimålning var några av de förslag som lyftes. Josefine Ahlström från Skultorps fritidsgård var en av ungdomarna som tog chansen att föra fram sina åsikter från scenen.

– Vår grupp tycker vi ska ha mer samarbeten mellan fritidsgårdarna så vi får ännu mer gemenskap, konstaterar hon.

Nicita Borell-Karlsson, även hon från Skultorp, tyckte kvällen var givande.

– Det var bra för man var inte rädd för att säga vad man tänkte, säger hon.