25 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:28

Skövdelärare riskerar avsked

Skövdeelever utsattes för kränkning av den lärare som även polisanmälts för sitt agerande, anser skolförvaltningen.
– När vi fick kännedom om alla delar i ärendet agerade vi direkt, säger skolchefen Anna Sundström.

Det var för veckor sedan som SLA avslöjade att en lärare på en Skövdegrundskola hade stängts av av sin arbetsgivare efter att elever känt starkt obehag och osäkerhet inför lärarens beteende.

I förra veckan riktades i en anonym anmälan till Skolinspektionen mycket allvarlig kritik mot läraren och skolledningen. Elever i flera klasser ska ha känt starkt obehag efter lektioner med läraren – anmälaren ansåg att eleverna utsattes för en fysisk kontakt som gått långt över gränsen. Anmälaren hävdade också att rektorn och en annan lärare lät läraren fortsätta med lektioner efter att de talat med denne om det olämpliga i uppförandet. Anmälaren uppger att eleverna efteråt var vettskrämda och känner sig kränkta.

”Elever kränkta”

I ett svar till Skolinspektionen säger nu skolförvaltningen i Skövde att man anser att eleverna har blivit utsatta för kränkande behandling.

– Ja, det är vår uppfattning. Samtidigt anser jag att vi har tagit vårt ansvar och agerat, säger skolchefen Anna Sundström.

I anmälan hävdas att rektorn och en annan lärare lät läraren fortsätta med lektioner efter att de talat med denne om det olämpliga i uppförandet. Sundström bekräftar att rektorn hade ett inledande samtal med läraren, som därefter ändå fortsatte med samma typ av beteende.

– De hade ett samtal med läraren, det stämmer. Dessutom tog läraren då till sig av kritiken och lovade att det olämpliga uppförandet inte skulle upprepas. Men vid det tillfället hade de inte kännedom om allt som hänt. När signalerna kort därefter blev tydligare agerade rektorn direkt och läraren stängdes av.

Avskedas troligen

Skolförvaltningen svarar i yttrandet på de frågor som Skolinspektionen ställt och man klargör också att huvudmannen, Skövde kommun, direkt efter rektorns anmälan om vad som hänt inledde en utredning. Man har bland annat kommit fram till att läraren genom sitt handlande ”grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren” och att arbetsgivaren för närvarande överväger arbetsrättsliga åtgärder.

– Det är fortfarande inte helt klart vilka åtgärder vi kommer att vidta mot läraren, som fortfarande är avstängd, men det kan bli så att vi kommer att avsluta lärarens anställning.

Läraren är också polisanmäld för två fall av ofredande och två fall av misshandel. Det är fortfarande oklart om åklagaren kommer att väcka åtal.

Det var för veckor sedan som SLA avslöjade att en lärare på en Skövdegrundskola hade stängts av av sin arbetsgivare efter att elever känt starkt obehag och osäkerhet inför lärarens beteende.

I förra veckan riktades i en anonym anmälan till Skolinspektionen mycket allvarlig kritik mot läraren och skolledningen. Elever i flera klasser ska ha känt starkt obehag efter lektioner med läraren – anmälaren ansåg att eleverna utsattes för en fysisk kontakt som gått långt över gränsen. Anmälaren hävdade också att rektorn och en annan lärare lät läraren fortsätta med lektioner efter att de talat med denne om det olämpliga i uppförandet. Anmälaren uppger att eleverna efteråt var vettskrämda och känner sig kränkta.

”Elever kränkta”

I ett svar till Skolinspektionen säger nu skolförvaltningen i Skövde att man anser att eleverna har blivit utsatta för kränkande behandling.

– Ja, det är vår uppfattning. Samtidigt anser jag att vi har tagit vårt ansvar och agerat, säger skolchefen Anna Sundström.

I anmälan hävdas att rektorn och en annan lärare lät läraren fortsätta med lektioner efter att de talat med denne om det olämpliga i uppförandet. Sundström bekräftar att rektorn hade ett inledande samtal med läraren, som därefter ändå fortsatte med samma typ av beteende.

– De hade ett samtal med läraren, det stämmer. Dessutom tog läraren då till sig av kritiken och lovade att det olämpliga uppförandet inte skulle upprepas. Men vid det tillfället hade de inte kännedom om allt som hänt. När signalerna kort därefter blev tydligare agerade rektorn direkt och läraren stängdes av.

Avskedas troligen

Skolförvaltningen svarar i yttrandet på de frågor som Skolinspektionen ställt och man klargör också att huvudmannen, Skövde kommun, direkt efter rektorns anmälan om vad som hänt inledde en utredning. Man har bland annat kommit fram till att läraren genom sitt handlande ”grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren” och att arbetsgivaren för närvarande överväger arbetsrättsliga åtgärder.

– Det är fortfarande inte helt klart vilka åtgärder vi kommer att vidta mot läraren, som fortfarande är avstängd, men det kan bli så att vi kommer att avsluta lärarens anställning.

Läraren är också polisanmäld för två fall av ofredande och två fall av misshandel. Det är fortfarande oklart om åklagaren kommer att väcka åtal.