26 mar 2014 06:20

07 jan 2015 09:53

Inga åtgärder för att få elev till skolan

En grundskoleelev i Skövde har en extremt hög frånvaro, vissa perioder på över 50 procent.
– Oacceptabelt att ingen gör något, säger en person med insyn i ärendet till SLA.

Eleven har sin skolgång på en grundskola i Skövde kommun. Men de senaste månaderna har eleven inte varit där speciellt mycket. Det talas om frånvaro på över 50 procent.

– Vi har ju skolplikt i Sverige och jag trodde att den plikten var viktigare än det mesta, men så är det uppenbarligen inte, säger en person som har engagerat sig i ärendet.

– Jag är starkt kritisk till hur detta här har skötts.

Orosanmälan gjord

Enligt skolchefen Anna Sundström handlar det om ett väldigt svårt fall.

– När en skola noterar att ett barn har hög frånvaro görs en så kallad orosanmälan. I det här fallet kan jag säga att den anmälan skickats till socialförvaltningen, uppger Sundström.

– Därmed hamnar ärendet hos en annan myndighet och vi kan inte agera. Det är upp till socialen att kontakta rektorn på elevens skola för att komma fram till vilka åtgärder som kan vara lämpliga.

I skolans riktlinjer för att motverka stor frånvaro sägs att när elever under fyra månader har högre frånvaro än 25 procent ska skolan anmäla detta vidare till skolchef som i sin tur går vidare till skolnämnden med ärendet. Det har ännu inte gjorts i det aktuella fallet.

– Det är mycket som jag av sekretesskäl inte kan gå in på i det enskilda ärendet, men jag kan säga att det inte ska behöva vara så här. Jag skulle gärna vilja att vi kunde agera, men formellt sett ligger ärendet hos en annan myndighet.

Skolan viktigast

Men oavsett var problemet ligger eller vem som ”äger” ärendet kvarstår faktum: eleven kommer inte till skolan.

– Det känns som om alla skyller på alla. Något måste göras. Annars är jag beredd att gå vidare med det här, säger personen som följt ärendet.

– Det viktigaste, viktigare än allt annat i ärendet, måste ju ändå vara att få barnet att komma till skolan.

Eleven har sin skolgång på en grundskola i Skövde kommun. Men de senaste månaderna har eleven inte varit där speciellt mycket. Det talas om frånvaro på över 50 procent.

– Vi har ju skolplikt i Sverige och jag trodde att den plikten var viktigare än det mesta, men så är det uppenbarligen inte, säger en person som har engagerat sig i ärendet.

– Jag är starkt kritisk till hur detta här har skötts.

Orosanmälan gjord

Enligt skolchefen Anna Sundström handlar det om ett väldigt svårt fall.

– När en skola noterar att ett barn har hög frånvaro görs en så kallad orosanmälan. I det här fallet kan jag säga att den anmälan skickats till socialförvaltningen, uppger Sundström.

– Därmed hamnar ärendet hos en annan myndighet och vi kan inte agera. Det är upp till socialen att kontakta rektorn på elevens skola för att komma fram till vilka åtgärder som kan vara lämpliga.

I skolans riktlinjer för att motverka stor frånvaro sägs att när elever under fyra månader har högre frånvaro än 25 procent ska skolan anmäla detta vidare till skolchef som i sin tur går vidare till skolnämnden med ärendet. Det har ännu inte gjorts i det aktuella fallet.

– Det är mycket som jag av sekretesskäl inte kan gå in på i det enskilda ärendet, men jag kan säga att det inte ska behöva vara så här. Jag skulle gärna vilja att vi kunde agera, men formellt sett ligger ärendet hos en annan myndighet.

Skolan viktigast

Men oavsett var problemet ligger eller vem som ”äger” ärendet kvarstår faktum: eleven kommer inte till skolan.

– Det känns som om alla skyller på alla. Något måste göras. Annars är jag beredd att gå vidare med det här, säger personen som följt ärendet.

– Det viktigaste, viktigare än allt annat i ärendet, måste ju ändå vara att få barnet att komma till skolan.