26 mar 2014 14:54

23 jan 2015 15:40

Musikskolechefer träffades i Skövde

Musikskola eller kulturskola? Många musikskolor runt om i landet står inför ett vägskäl om att bredda verksamheten, Skövde är en av dem. Passande nog hölls Sveriges musik- och kulturskoleråd sin rikskonferens på Billingehus i år, dit 230 musikskolechefer var anmälda.

– Vi vill ha en nationell strategi, säger Martin Lindor, chef på musikskolan i Skövde.

Hälften av landets kommuner har i dag kulturskolor medan hälften har musikskolor, däribland Skövde. Utformningen kan i dag ske med relativt fria händer inom landets kommuner. Att det finns ett stort intresse för utformningen råder inget tvivel om, då årets konferens i Skövde slog deltagarrekord.

Nyligen lades en motion från Socialdemokraterna i Skövde om att utreda om det går att införa en kulturskola här.

– Då skulle vi kunna ta emot fler och genomföra andra projekt med dem som är intresserade av andra kulturella uttryck, som dans och foto till exempel.

För närvarande står 200 barn- och ungdomar i kö i Skövde för att få en plats som alla är intresserade av musik.

Om musikskolans ställning i dag.

– Den är väldigt hög, många uppskattar att det finns ett stort engagemang.

Något som Inger Carlonberg, ordförande för SMOK, Sveriges musik- och kulturskoleråd sedan två år tillbaka, håller med om.

– Musikskolan har blivit mer intresant politiskt och det ligger en del pengar i det, två miljarder kronor. Det är också en stor folkrörelse. Mer än 400 000 ungdomar runt om i Sverige berörs.

Förutom en nationell strategi ska lärarutbildningen diskuteras.

– Idag finns inget formell uppdrag, ingen skrivning om musiklärare i lärarutbildningen. Samtidigt ahr många musiklärare en lång utbildning bakom sig. Därför är det ett glapp mellan strategi och verkligheten.

En av dem som deltog var Lars Paulsson, musikskolechef i Tidaholm.

– Det här är höjdpunkten för på året för oss. Man får mycket inspiration.

– Många jobbar ensamma i sina kommuner med de här frågorna, så det finns stor förväntan, säger Inger Carlonberg.

När konferensen inleddes på Billingehus spelade saxofongruppen Saxess. Under torsdagen debatterar en politikerpanel om det behövs en nationell strategi, något som efterfrågats i Skövde.

Nästa års konferens hålls i Eskilstuna, med en agenda om ungdomars inflytande.

– Vi vill ha en nationell strategi, säger Martin Lindor, chef på musikskolan i Skövde.

Hälften av landets kommuner har i dag kulturskolor medan hälften har musikskolor, däribland Skövde. Utformningen kan i dag ske med relativt fria händer inom landets kommuner. Att det finns ett stort intresse för utformningen råder inget tvivel om, då årets konferens i Skövde slog deltagarrekord.

Nyligen lades en motion från Socialdemokraterna i Skövde om att utreda om det går att införa en kulturskola här.

– Då skulle vi kunna ta emot fler och genomföra andra projekt med dem som är intresserade av andra kulturella uttryck, som dans och foto till exempel.

För närvarande står 200 barn- och ungdomar i kö i Skövde för att få en plats som alla är intresserade av musik.

Om musikskolans ställning i dag.

– Den är väldigt hög, många uppskattar att det finns ett stort engagemang.

Något som Inger Carlonberg, ordförande för SMOK, Sveriges musik- och kulturskoleråd sedan två år tillbaka, håller med om.

– Musikskolan har blivit mer intresant politiskt och det ligger en del pengar i det, två miljarder kronor. Det är också en stor folkrörelse. Mer än 400 000 ungdomar runt om i Sverige berörs.

Förutom en nationell strategi ska lärarutbildningen diskuteras.

– Idag finns inget formell uppdrag, ingen skrivning om musiklärare i lärarutbildningen. Samtidigt ahr många musiklärare en lång utbildning bakom sig. Därför är det ett glapp mellan strategi och verkligheten.

En av dem som deltog var Lars Paulsson, musikskolechef i Tidaholm.

– Det här är höjdpunkten för på året för oss. Man får mycket inspiration.

– Många jobbar ensamma i sina kommuner med de här frågorna, så det finns stor förväntan, säger Inger Carlonberg.

När konferensen inleddes på Billingehus spelade saxofongruppen Saxess. Under torsdagen debatterar en politikerpanel om det behövs en nationell strategi, något som efterfrågats i Skövde.

Nästa års konferens hålls i Eskilstuna, med en agenda om ungdomars inflytande.

  • Rikard Jansson