27 mar 2014 19:50

07 jan 2015 09:53

Minskad frånvaro bland Skövdeelever

Skolnämnden har sammanställt elevers otillåtna frånvaro i Skövdes skolor under höstterminen och kan glädjande konstatera att den minskat.

– Totalt sett är det en markant nedgång på högstadierna under hösten, säger Anders G Johansson (M).

Främst är det Ryd och Vasaskolan som har minskad frånvaro, medan Stöpen och Helenaskolan i stället ökat något.

– Skillnaderna har minskat mellan högstadieskolorna, säger skolchef Anna Sundström.

Hur frånvaro rapporteras kan skilja mellan skolorna.

– Medan några lärare stänger dörren efter fem minuter räknar andra lärare frånvarotimmar.

En märkbar skillnad syns mellan höst- och vårtermin. Lägre på höstterminen.

Utgångspunkten är att skolorna ska vara restriktiva med att bevilja ledighet utöver lov.

– Det är en framgång för våra medarbetare att det går att hålla ner frånvaron, säger Anders G Johansson (M).

Av eleverna är det 60 som har en frånvaro på 25 procent eller mer av skoltiden.

– Det är ungefär samma som tidigare år, säger skolchef Anna Sundström.

Skolnämnden har sammanställt elevers otillåtna frånvaro i Skövdes skolor under höstterminen och kan glädjande konstatera att den minskat.

– Totalt sett är det en markant nedgång på högstadierna under hösten, säger Anders G Johansson (M).

Främst är det Ryd och Vasaskolan som har minskad frånvaro, medan Stöpen och Helenaskolan i stället ökat något.

– Skillnaderna har minskat mellan högstadieskolorna, säger skolchef Anna Sundström.

Hur frånvaro rapporteras kan skilja mellan skolorna.

– Medan några lärare stänger dörren efter fem minuter räknar andra lärare frånvarotimmar.

En märkbar skillnad syns mellan höst- och vårtermin. Lägre på höstterminen.

Utgångspunkten är att skolorna ska vara restriktiva med att bevilja ledighet utöver lov.

– Det är en framgång för våra medarbetare att det går att hålla ner frånvaron, säger Anders G Johansson (M).

Av eleverna är det 60 som har en frånvaro på 25 procent eller mer av skoltiden.

– Det är ungefär samma som tidigare år, säger skolchef Anna Sundström.