27 mar 2014 14:49

07 jan 2015 09:53

Friskolor välkomnas av skolnämnden

En majoritet i skolnämnden välkomnar ansökan om nyetableringar av Kunskapsskolan och International Swedish school som driver Raol Wallenbergs skola. Båda vill bedriva grundskoleverksamhet i centrala Skövde.

– Vi tillstyrker båda. Det här är en bra injektion för skolan och valfriheten leder till ett ökat resultat och meritvärden, säger Anders G Johansson M ordförande i skolnämnden.

Kunskapsskolan har inte kunnat hitta idrottslokaler, men politikerna räknar med att situationen ska lösa sig.

– Vi kan inte kunnat råda över situationen mellan företrädarna och fastighetsvärdar. Men det är en ekvation som nog kommer att lösas eftersom det finns lokaler, Fjärilshallen blir ledig på sikt.

Ni har sagt att ni befarar en utglesning av kommunala skolor med fler etableringar.

– Vi måste ha en ny skola senast 2018 med ökat elevunderlag. Vi är inte oroliga över sitationen. Men det finns en möjlighet eller risk, beroende på hur man ser på det.

– Vi hoppas på ett läge där vi inte behöver bygga en skola själva, tillägger Anders G Johansson.

Skolchef Anna Sundström håller med.

– Det är bra med fler aktörer, det skulle ge lite luft i verksamheten och även vara intressant ur konkurrenshänseende. Det stärker kvaliteten i skolan.

S reserverade sig mot yttrandet.

Ksau ställde sig udner torsdagen också bakom yttrandena, även här reserverade sig S.

En majoritet i skolnämnden välkomnar ansökan om nyetableringar av Kunskapsskolan och International Swedish school som driver Raol Wallenbergs skola. Båda vill bedriva grundskoleverksamhet i centrala Skövde.

– Vi tillstyrker båda. Det här är en bra injektion för skolan och valfriheten leder till ett ökat resultat och meritvärden, säger Anders G Johansson M ordförande i skolnämnden.

Kunskapsskolan har inte kunnat hitta idrottslokaler, men politikerna räknar med att situationen ska lösa sig.

– Vi kan inte kunnat råda över situationen mellan företrädarna och fastighetsvärdar. Men det är en ekvation som nog kommer att lösas eftersom det finns lokaler, Fjärilshallen blir ledig på sikt.

Ni har sagt att ni befarar en utglesning av kommunala skolor med fler etableringar.

– Vi måste ha en ny skola senast 2018 med ökat elevunderlag. Vi är inte oroliga över sitationen. Men det finns en möjlighet eller risk, beroende på hur man ser på det.

– Vi hoppas på ett läge där vi inte behöver bygga en skola själva, tillägger Anders G Johansson.

Skolchef Anna Sundström håller med.

– Det är bra med fler aktörer, det skulle ge lite luft i verksamheten och även vara intressant ur konkurrenshänseende. Det stärker kvaliteten i skolan.

S reserverade sig mot yttrandet.

Ksau ställde sig udner torsdagen också bakom yttrandena, även här reserverade sig S.