28 mar 2014 08:21

07 jan 2015 10:11

Studenter lyckocoachar Försäkringskassan

Studenter vid programmet Psykologisk coach vid Högskolan i Skövde har under en sexveckorsperiod coachat anställda vid Försäkringskassans kontor i Gamlestaden, Göteborg.

Resultaten visar ett tydligt ökat välbefinnande hos de anställda efter perioden och nu vill man utöka samarbetet för att skapa en ännu bättre arbetsmiljö.

Studenterna har fått möjligheten att tillämpa sina kunskaper i en reell arbetsmiljö samtidigt som anställda från Försäkringskassan har fått möjligheten att samtala kring och utveckla sitt generella välbefinnande.

– Den här typen av samverkan mellan akademi och näringsliv är något vi gärna vill utveckla vidare, säger Kristoffer Ekman, programansvarig för Psykologisk coach vid högskolan.

– Samarbetet var ett initiativ från vår sida och intresset för coachningen har varit så stor och fått så positiv respons från anställda så vi kommer att fortsätta samarbetet till hösten, säger enhetschef Mats Lindblad på Försäkringskassan i Göteborg.

Resultaten visar ett tydligt ökat välbefinnande hos de anställda efter perioden och nu vill man utöka samarbetet för att skapa en ännu bättre arbetsmiljö.

Studenterna har fått möjligheten att tillämpa sina kunskaper i en reell arbetsmiljö samtidigt som anställda från Försäkringskassan har fått möjligheten att samtala kring och utveckla sitt generella välbefinnande.

– Den här typen av samverkan mellan akademi och näringsliv är något vi gärna vill utveckla vidare, säger Kristoffer Ekman, programansvarig för Psykologisk coach vid högskolan.

– Samarbetet var ett initiativ från vår sida och intresset för coachningen har varit så stor och fått så positiv respons från anställda så vi kommer att fortsätta samarbetet till hösten, säger enhetschef Mats Lindblad på Försäkringskassan i Göteborg.