28 mar 2014 06:00

07 jan 2015 10:11

Kommunen köper mark för 40 miljoner

Skövde kommun köper mark för 40 miljoner norr om södra Ryd. Säljare är Hushållningssällskapet i Skaraborg.

– När så här stora områden är till salu vill vi vara med. Det här är ett strategiskt köp för att Skövde långsiktigt ska kunna växa norrut, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Tanken är industriområdet ska bli större och att väg 26 ska kunna få en ny sträckning.

Intresset för en affär har funnits länge, men försenats i många år av en utdragen process kring ett arv. Fastigheterna – som ligger mellan industriområdet norra Ryd och Stöpen – testamenterades till Hushållningssällskapet och i donationshandlingarna framgick att fastigheterna inte fick avyttras.

Kammarkollegiet har nu godkänt att försäljningen ändå får ske. Marken värderades till 32,6 miljoner och efter ett 25-procentigt påslag för expropriation blir det slutliga priset 39,5 miljoner konor.

Köpet finansieras med 10 miljoner kronor från budgeterade medel för markköp och 29 miljoner kronor tas från ur kassan som finns efter bland annat fjolårets stora överskott.

Fullmäktige ska slutligen godkänna affären.

– När så här stora områden är till salu vill vi vara med. Det här är ett strategiskt köp för att Skövde långsiktigt ska kunna växa norrut, säger kommunalrådet Katarina Jonsson (M).

Tanken är industriområdet ska bli större och att väg 26 ska kunna få en ny sträckning.

Intresset för en affär har funnits länge, men försenats i många år av en utdragen process kring ett arv. Fastigheterna – som ligger mellan industriområdet norra Ryd och Stöpen – testamenterades till Hushållningssällskapet och i donationshandlingarna framgick att fastigheterna inte fick avyttras.

Kammarkollegiet har nu godkänt att försäljningen ändå får ske. Marken värderades till 32,6 miljoner och efter ett 25-procentigt påslag för expropriation blir det slutliga priset 39,5 miljoner konor.

Köpet finansieras med 10 miljoner kronor från budgeterade medel för markköp och 29 miljoner kronor tas från ur kassan som finns efter bland annat fjolårets stora överskott.

Fullmäktige ska slutligen godkänna affären.