28 mar 2014 06:00

07 jan 2015 09:53

Loringa får reservat

Länsstyrelsen vill skapa ett naturreservat, Loringaskogen, söder om Skövde. Här finns Natura 2000-områden och biotopskyddsområden.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att se positivt på förslaget och pekar på att markförhållanden omöjliggör framtida byggnation. Närheten till utflyktsmålet Nohlmarken bedöms öka rekreationsvärdet på området.

Länsstyrelsen vill skapa ett naturreservat, Loringaskogen, söder om Skövde. Här finns Natura 2000-områden och biotopskyddsområden.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att se positivt på förslaget och pekar på att markförhållanden omöjliggör framtida byggnation. Närheten till utflyktsmålet Nohlmarken bedöms öka rekreationsvärdet på området.