28 mar 2014 07:38

07 jan 2015 09:53

Olaga hot på Bogrens

En person greps av vakterna på Bogrens strax efter klockan ett under natten till fredagen.

Personen är misstänkt för olaga hot och misshandel mot vakterna, men det är i nuläget oklart exakt vad som har inträffat. En av vakterna började blöda vid ingripandet.

Personen är misstänkt för olaga hot och misshandel mot vakterna, men det är i nuläget oklart exakt vad som har inträffat. En av vakterna började blöda vid ingripandet.