28 mar 2014 09:00

23 jan 2015 15:40

Ett ögonblick ur vardagen

Förr och nu del 124

S:t Sigfrids gata har varit med ett par gånger tidigare, men vissa bilder är svåra att gå förbi.
Ett exempel på det är fru Trug.

En helt vanlig sommardag 1905 ägnade fru Trug lite tid åt att sopa S:t Sigfrids gata utanför Bogrens gästgifveri. Precis när fotografen tog bilden spatserade polis Holm förbi.

Anmärkningsvärt, ur dagens perspektiv, är att fru Trugs förnamn inte finns antecknat på bildens baksida. Det står bara att hon är vedhandlare Per Trugs maka.

Huset brann

På affärsskylten närmast henne står det A. Svensson och en av bilderna på skylten skulle kunna vara en sko. Skylten lite längre bort kan ha texten: ”A. Smedbergs skrädderi”. Skrädderiet låg i de lokalerna på 1880-talet och kan ha funnits kvar även 1905.

Den andra bilden togs också 1905 och fotografen stod här med ryggen mot kyrkan. När bilden togs fanns C. J Davidsons hatt- och mössaffär i lokalen närmast till höger.

I den lokalen fanns mycket senare restaurang Mummel och malt innan huset brann för några år sedan.

Bryggeri och mjölhandel

Längre in på gatan låg E. W Södersten kortvaruaffär, Särnblad o co Leksakshandel och Sköfde (någonting oläsbart) bryggeri. På andra sidan gatan låg en mjölhandel.

Gatan var, som alla gator i innerstaden, belagd med kullersten fram till 1930- eller -40-talet.

Källa: Sköfde, staden i våra hjärtan av Arne Anderson.

En helt vanlig sommardag 1905 ägnade fru Trug lite tid åt att sopa S:t Sigfrids gata utanför Bogrens gästgifveri. Precis när fotografen tog bilden spatserade polis Holm förbi.

Anmärkningsvärt, ur dagens perspektiv, är att fru Trugs förnamn inte finns antecknat på bildens baksida. Det står bara att hon är vedhandlare Per Trugs maka.

Huset brann

På affärsskylten närmast henne står det A. Svensson och en av bilderna på skylten skulle kunna vara en sko. Skylten lite längre bort kan ha texten: ”A. Smedbergs skrädderi”. Skrädderiet låg i de lokalerna på 1880-talet och kan ha funnits kvar även 1905.

Den andra bilden togs också 1905 och fotografen stod här med ryggen mot kyrkan. När bilden togs fanns C. J Davidsons hatt- och mössaffär i lokalen närmast till höger.

I den lokalen fanns mycket senare restaurang Mummel och malt innan huset brann för några år sedan.

Bryggeri och mjölhandel

Längre in på gatan låg E. W Södersten kortvaruaffär, Särnblad o co Leksakshandel och Sköfde (någonting oläsbart) bryggeri. På andra sidan gatan låg en mjölhandel.

Gatan var, som alla gator i innerstaden, belagd med kullersten fram till 1930- eller -40-talet.

Källa: Sköfde, staden i våra hjärtan av Arne Anderson.