29 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:40

Mörkrets hjältar nära nedläggning

Vuxna på stan är en ideell förening som gör återkommande nattvandringar i Skövde i syfte att skapa en tryggare stad för ungdomarna. Nu riskerar föreningen att läggas ned.

Vuxna på stan har funnits i Skövde i ungefär tio år. Under veckan som gick skulle föreningen ha hållit sitt årsmöte. Detta fick dock ställas in då det saknades kandidater till såväl ordförande- som kassörsposterna.

– Just nu söker vi febrilt efter människor som kan tänka sig att engagera sig i vår verksamhet, säger den avgående ordföranden Krister Nyman.

Dialog med ungdomarna

Föreningens vandringar genomförs oftast i anslutning till stora evenemang såsom Matfestivalen och Valborgsmässofirandet men även i samband med andra aktiviteter som vänder sig till ungdomar. Vandringarna planeras ofta in i samråd med skolorna och kommunen.

– Det är trist att tonårsföräldrar inte engagerar sig i sina barn. Det handlar mycket om att förstå världen deras barn exponeras för under fredagskvällarna, säger Krister.

Den exakta orsaken tycker Krister är svår att peka ut.

– Det är en generell bild för hela föreningslivet, det är svårt att få människor att engagera sig, konstaterar han.

Djungelns lag

Föreningen har marknadsfört sig i en rad olika forum. Bland annat så får alla föräldrar information om Vuxna på stan när deras barn gör sin första termin på högstadiet. Utöver detta brukar de även medverka under olika föreläsningar som ofta är inriktade på droger.

Under fredagskvällen genomfördes ytterligare en nattvandring av den decimerade gruppen. Denna kväll var det endast två personer som kunde ställa upp.

– Vandringarna skiljer sig åt. Ibland är vi bara sällskap men ibland får vi ta hand om ungdomar som är illa ute. Då hjälper vi till att kontakta föräldrarna, säger nattvandraren Emma Nyman.

– Skulle Vuxna på stan försvinna helt skulle det bli lite av djungelns lag. Ungdomar skulle fara illa, säger Ann-Sofie Gustafsson, även hon nattvandrare sen flera år tillbaka.

De är alla överens om att insatsen inte behöver vara så stor.

– Det handlar ju faktiskt bara om att gå en promenad tillsammans med andra och finnas som en vuxen förebild, avslutar Krister.

Vuxna på stan har funnits i Skövde i ungefär tio år. Under veckan som gick skulle föreningen ha hållit sitt årsmöte. Detta fick dock ställas in då det saknades kandidater till såväl ordförande- som kassörsposterna.

– Just nu söker vi febrilt efter människor som kan tänka sig att engagera sig i vår verksamhet, säger den avgående ordföranden Krister Nyman.

Dialog med ungdomarna

Föreningens vandringar genomförs oftast i anslutning till stora evenemang såsom Matfestivalen och Valborgsmässofirandet men även i samband med andra aktiviteter som vänder sig till ungdomar. Vandringarna planeras ofta in i samråd med skolorna och kommunen.

– Det är trist att tonårsföräldrar inte engagerar sig i sina barn. Det handlar mycket om att förstå världen deras barn exponeras för under fredagskvällarna, säger Krister.

Den exakta orsaken tycker Krister är svår att peka ut.

– Det är en generell bild för hela föreningslivet, det är svårt att få människor att engagera sig, konstaterar han.

Djungelns lag

Föreningen har marknadsfört sig i en rad olika forum. Bland annat så får alla föräldrar information om Vuxna på stan när deras barn gör sin första termin på högstadiet. Utöver detta brukar de även medverka under olika föreläsningar som ofta är inriktade på droger.

Under fredagskvällen genomfördes ytterligare en nattvandring av den decimerade gruppen. Denna kväll var det endast två personer som kunde ställa upp.

– Vandringarna skiljer sig åt. Ibland är vi bara sällskap men ibland får vi ta hand om ungdomar som är illa ute. Då hjälper vi till att kontakta föräldrarna, säger nattvandraren Emma Nyman.

– Skulle Vuxna på stan försvinna helt skulle det bli lite av djungelns lag. Ungdomar skulle fara illa, säger Ann-Sofie Gustafsson, även hon nattvandrare sen flera år tillbaka.

De är alla överens om att insatsen inte behöver vara så stor.

– Det handlar ju faktiskt bara om att gå en promenad tillsammans med andra och finnas som en vuxen förebild, avslutar Krister.