31 mar 2014 13:14

07 jan 2015 10:11

Satsar två miljoner på äldreomsorg

Alliansen i Skövde satsar två miljoner kronor extra under 2014 för att stärka de äldres situation i hemmet.

Detta är det senaste utspelet i Alliansens ”lilla vårpaket”.

En miljon kronor satsas på att stärka gemenskap och social samvaro i samband med måltider. Framförallt kan det komma att röra sig om högtider när många trots det sitter ensamma.

– Exakt hur det kommer se ut är inte klart utan det är något vi nu ska titta på, säger ordförande i omvårdnadsnämnden Ann-Katrin Jönsson.

Den andra miljonen går till det så kallade anhörigstödet. Syftet är att anordna aktiviteter och på ett tydligare sätt visa att man finns som stöd för de som tar hand om sina anhöriga i hemmet.

Detta är det senaste utspelet i Alliansens ”lilla vårpaket”.

En miljon kronor satsas på att stärka gemenskap och social samvaro i samband med måltider. Framförallt kan det komma att röra sig om högtider när många trots det sitter ensamma.

– Exakt hur det kommer se ut är inte klart utan det är något vi nu ska titta på, säger ordförande i omvårdnadsnämnden Ann-Katrin Jönsson.

Den andra miljonen går till det så kallade anhörigstödet. Syftet är att anordna aktiviteter och på ett tydligare sätt visa att man finns som stöd för de som tar hand om sina anhöriga i hemmet.