31 mar 2014 21:44

23 jan 2015 15:40

Klartecken för mångmiljonsatsning

Skövde kommunfullmäktige sade under måndagen ja till att bygga en kraftvärmeverkanläggning för omkring 376 miljoner kronor. Redan i augusti väntas byggarbetet vara i gång.

Skövde ska värmas upp utan fossila bränslen. Kommunfullmäktige beslutade under måndagen att låta Skövde värmeverk AB satsa på ett bioeldat kraftvärmeverk där värme och el produceras av främst flis och rester från skogsindustrin.

Anläggningen kallas för block 4 och ska uppföras på kvarteret Värmekällan 1. Den blir då granne med Skövde värmeverk och när den är klar går en 31-årig panna vid Lövängsverket i delpension.

Borgen

Kommunfullmäktige beslutade också att gå i borgen för satsningen, som beräknas kosta 376 miljoner kronor – den största investeringen i Skövde värmeverks elvaåriga historia.

– Vi har inte fått hela bygglovet än men mark- och schaktlov har vi, berättade Carl-Johan Andersson, vd för värmeverket, som fanns på plats och informerade fullmäktige om ärendet.

– Vi hade fått in tre anbud innan jag åkte hit, men det hinner nog komma fler innan anbudstiden går ut klockan 24 i natt, sade han.

I augusti väntas arbetet starta och tidigt under 2016 är tanken att anläggningen ska vara klar.

Motion om kulturskola

Fullmäktige gav kulturnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till en kulturskola med El Sistema som förebild. Och tur var väl det.

– Vi var så säkra på att motionen skulle gå igenom att vi redan börjat utredningen, avslöjade Claës Beckman (M), som är ordförande i kulturnämnden.

Innan beslutet togs presenterade han den socialdemokratiska motionen – ”Jag är ledsen att det inte var jag som kom på det” – och vad El Sistema är och bygger på.

– Det är inte en musikskola i sig, utan en del av musikskola med möjlighet att integrera människor. Det bygger på att familjer är delaktiga. Det här blir ett komplement till musikskolan, sade han.

– Det känns riktigt bra att vi kan vara överens, konstaterade Anita Andersson (S), som tillsammans med Anita Löfgren författat motionen.

Utredningen av kulturskolan ska vara klar under året.

Budget och byggen

Störst debatt blev det kring frågan om den reviderade budgeten. Efter flertalet repliksskiften, många handlade om vems idé det egentligen var att rusta upp Boulogner, beslutade fullmäktige att anta förslaget till reviderad budget. Det innebär att det budgeterade resultatet minskar från 40,1 miljoner kronor till 17,2 miljoner.

Motionen om Rena byggen avslogs efter en debatt, men motiveringen – att kostnaden att genomföra förslaget blir för hög – var ingenting som motionärerna köpte.

– Tänk om vi slutar med fartkontroller för att kostnaderna är för höga? sade Robert Ciabatti (S), som tillsammans med fyra partikollegor skrivit motionen.

Den socialdemokratiska gruppen reserverade sig mot beslutet.

Skövde ska värmas upp utan fossila bränslen. Kommunfullmäktige beslutade under måndagen att låta Skövde värmeverk AB satsa på ett bioeldat kraftvärmeverk där värme och el produceras av främst flis och rester från skogsindustrin.

Anläggningen kallas för block 4 och ska uppföras på kvarteret Värmekällan 1. Den blir då granne med Skövde värmeverk och när den är klar går en 31-årig panna vid Lövängsverket i delpension.

Borgen

Kommunfullmäktige beslutade också att gå i borgen för satsningen, som beräknas kosta 376 miljoner kronor – den största investeringen i Skövde värmeverks elvaåriga historia.

– Vi har inte fått hela bygglovet än men mark- och schaktlov har vi, berättade Carl-Johan Andersson, vd för värmeverket, som fanns på plats och informerade fullmäktige om ärendet.

– Vi hade fått in tre anbud innan jag åkte hit, men det hinner nog komma fler innan anbudstiden går ut klockan 24 i natt, sade han.

I augusti väntas arbetet starta och tidigt under 2016 är tanken att anläggningen ska vara klar.

Motion om kulturskola

Fullmäktige gav kulturnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till en kulturskola med El Sistema som förebild. Och tur var väl det.

– Vi var så säkra på att motionen skulle gå igenom att vi redan börjat utredningen, avslöjade Claës Beckman (M), som är ordförande i kulturnämnden.

Innan beslutet togs presenterade han den socialdemokratiska motionen – ”Jag är ledsen att det inte var jag som kom på det” – och vad El Sistema är och bygger på.

– Det är inte en musikskola i sig, utan en del av musikskola med möjlighet att integrera människor. Det bygger på att familjer är delaktiga. Det här blir ett komplement till musikskolan, sade han.

– Det känns riktigt bra att vi kan vara överens, konstaterade Anita Andersson (S), som tillsammans med Anita Löfgren författat motionen.

Utredningen av kulturskolan ska vara klar under året.

Budget och byggen

Störst debatt blev det kring frågan om den reviderade budgeten. Efter flertalet repliksskiften, många handlade om vems idé det egentligen var att rusta upp Boulogner, beslutade fullmäktige att anta förslaget till reviderad budget. Det innebär att det budgeterade resultatet minskar från 40,1 miljoner kronor till 17,2 miljoner.

Motionen om Rena byggen avslogs efter en debatt, men motiveringen – att kostnaden att genomföra förslaget blir för hög – var ingenting som motionärerna köpte.

– Tänk om vi slutar med fartkontroller för att kostnaderna är för höga? sade Robert Ciabatti (S), som tillsammans med fyra partikollegor skrivit motionen.

Den socialdemokratiska gruppen reserverade sig mot beslutet.

  • Carl Johan Hjerpe