31 mar 2014 16:30

23 jan 2015 15:40

S fokuserar på utbildning i nytt valprogram

Välfärd och kunskap. Det är det primära det nya valprogram för nästa mandatperiod som Socialdemokraterna presenterade under måndagen.

I valprogrammet, som man har valt att kalla ”Socialdemokraternas framtidspaket för Skövde 2015-2018”, har partiet stakat ut vad man vill uppnå under kommande mandatperiod.

– Det är ett brett utformat och en viljeriktning kring hur vi ska arbeta, säger kommunalrådet Marie Ekman.

Bland annat handlar det om arbetet mot Vision 2025 men också om vilka satsningar man vill att kommunen ska göra. Mycket av fokus ligger på skolan.

– Skolan är en viktig fråga, tillsammans med välfärd och jobb, säger Ekman.

I programmet talar man bland annat om att öka lärartätheten, införa läxhjälp för alla och hitta ett samarbete med näringslivet för praktikplatser och vägledning.

– Det här är som sagt i breda penseldrag. Sedan kommer vi sätta oss ner och stycka upp delarna för att senare presentera mer konkreta åtgärder.

I valprogrammet, som man har valt att kalla ”Socialdemokraternas framtidspaket för Skövde 2015-2018”, har partiet stakat ut vad man vill uppnå under kommande mandatperiod.

– Det är ett brett utformat och en viljeriktning kring hur vi ska arbeta, säger kommunalrådet Marie Ekman.

Bland annat handlar det om arbetet mot Vision 2025 men också om vilka satsningar man vill att kommunen ska göra. Mycket av fokus ligger på skolan.

– Skolan är en viktig fråga, tillsammans med välfärd och jobb, säger Ekman.

I programmet talar man bland annat om att öka lärartätheten, införa läxhjälp för alla och hitta ett samarbete med näringslivet för praktikplatser och vägledning.

– Det här är som sagt i breda penseldrag. Sedan kommer vi sätta oss ner och stycka upp delarna för att senare presentera mer konkreta åtgärder.