31 mar 2014 06:00

23 jan 2015 15:40

Skärpta rutiner mot gode män

Sedan ärendet med den gode man som lurade personer på flera miljoner kronor blev känt har Överförmyndare i samverkan skärpt rutinerna.
– Nu agerar vi betydligt tuffare mot gode män som inte sköter sig, säger chefen Jan Wallgren.

I dagarna dömdes en kvinna till tre års fängelse för att bland annat ha lurat fyra personer som hon var god man för. Anhöriga till Sven Johansson som blev av med 2,1 miljoner kronor uttryckte i onsdagens SLA hård kritik mot kvinnans agerande och frågade sig också hur det hade kunnat hända.

Allvarligt brott

– Tyvärr är överförmyndarens nät inte så finmaskigt att den här typen av brott går att upptäcka. Kvinnan var ju mycket förslagen och använde förfalskade verifikationer, bankdosor och till och med förfalskningar av namn, säger Jan Wallgren som är chef för Överförmyndare i samverkan (Öis) – där 13 kommuner ingår, bland andra Skövde, Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Tibro och Tidaholm.

Han är upprörd över kvinnans agerade.

– Det blir extra allvarligt när en person har fått den förtroendepost som det ändå är att vara god man och sedan utnyttjar redan svaga människor. Tyvärr händer det att gode män begår brott mot dem de ska ta hand om. Senast för något år sedan dömdes en god man här i området för brott, dock inte så allvarligt som detta.

Rutiner skärptes

Redan när ärendet med kvinnan blev känt för flera år sedan började Öis att se över sina rutiner. Även Justitieombudsmannen kom i samma veva med en propå för bättre kontroller.

– Vi ska se till att alla gode män lämnar in sina årsredovisningar i tid. Vi fick oss en tankeställare efter ärendet med kvinnan och nu skickar vi ut en påminnelse redan 14 dagar efter att datumet har passerats. Har redovisningen inte kommit två veckor senare blir det vitesföreläggande och lämnar de i alla fall inte in blir de av med uppdraget.

Innan någon ens får ett uppdrag som god man kontrolleras denne. Överförmyndaren går igenom register från kronofogdemyndigheten och belastningsregistret.

– Men vi ser bara allvarligare förseelser som gett dagsbötesstraff och uppåt.

Inga löpande kontroller

Men överförmyndarna är samtidigt bakbundna, för kontrollen får endast göras innan någon blir god man.

– Vi får inte göra kontrollen löpande, vilket innebär att gode män kan begå brott utan att vi känner till det och kan ta ifrån dem uppdraget.

I de 13 kommuner som ingår i Öis är befolkningsunderlaget cirka 200 000 personer, här finns i dag cirka 1 500 personer som har gode män, 400 av dem i Skövde. De gode män som finns i området har i genomsnitt 1,7 uppdrag, men det finns vissa som har tiotalet.

– Givetvis är det inte idealiskt, men tyvärr är det inte lätt att få fram gode män.

En god man har mellan 6 000 och 14 000 kronor per år i arvode för ett uppdrag.

I dagarna dömdes en kvinna till tre års fängelse för att bland annat ha lurat fyra personer som hon var god man för. Anhöriga till Sven Johansson som blev av med 2,1 miljoner kronor uttryckte i onsdagens SLA hård kritik mot kvinnans agerande och frågade sig också hur det hade kunnat hända.

Allvarligt brott

– Tyvärr är överförmyndarens nät inte så finmaskigt att den här typen av brott går att upptäcka. Kvinnan var ju mycket förslagen och använde förfalskade verifikationer, bankdosor och till och med förfalskningar av namn, säger Jan Wallgren som är chef för Överförmyndare i samverkan (Öis) – där 13 kommuner ingår, bland andra Skövde, Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Tibro och Tidaholm.

Han är upprörd över kvinnans agerade.

– Det blir extra allvarligt när en person har fått den förtroendepost som det ändå är att vara god man och sedan utnyttjar redan svaga människor. Tyvärr händer det att gode män begår brott mot dem de ska ta hand om. Senast för något år sedan dömdes en god man här i området för brott, dock inte så allvarligt som detta.

Rutiner skärptes

Redan när ärendet med kvinnan blev känt för flera år sedan började Öis att se över sina rutiner. Även Justitieombudsmannen kom i samma veva med en propå för bättre kontroller.

– Vi ska se till att alla gode män lämnar in sina årsredovisningar i tid. Vi fick oss en tankeställare efter ärendet med kvinnan och nu skickar vi ut en påminnelse redan 14 dagar efter att datumet har passerats. Har redovisningen inte kommit två veckor senare blir det vitesföreläggande och lämnar de i alla fall inte in blir de av med uppdraget.

Innan någon ens får ett uppdrag som god man kontrolleras denne. Överförmyndaren går igenom register från kronofogdemyndigheten och belastningsregistret.

– Men vi ser bara allvarligare förseelser som gett dagsbötesstraff och uppåt.

Inga löpande kontroller

Men överförmyndarna är samtidigt bakbundna, för kontrollen får endast göras innan någon blir god man.

– Vi får inte göra kontrollen löpande, vilket innebär att gode män kan begå brott utan att vi känner till det och kan ta ifrån dem uppdraget.

I de 13 kommuner som ingår i Öis är befolkningsunderlaget cirka 200 000 personer, här finns i dag cirka 1 500 personer som har gode män, 400 av dem i Skövde. De gode män som finns i området har i genomsnitt 1,7 uppdrag, men det finns vissa som har tiotalet.

– Givetvis är det inte idealiskt, men tyvärr är det inte lätt att få fram gode män.

En god man har mellan 6 000 och 14 000 kronor per år i arvode för ett uppdrag.