01 apr 2014 21:12

07 jan 2015 09:54

Elnätstaxorna höjs för Skövdebor

Elnätstaxan höjs med 17 procent för säkringskollektivet i Skövde. Det beslutade kommunfullmäktige i måndags sedan politikerna tagit ställning till det förslag som Skövdenät AB:s styrelse arbetat fram.

Höjningen ska skapa ekonomiska förutsättningar för att finanseriera verksamhetsövergången från kommunal drift till det nybildade Skövdenät.

– Det hör till saken att Skövde elnät har Sveriges lägsta elnätstaxor, och även i fortsättningen kommer vi ha bland de absolut lägsta elnätstaxorna i landet, sade Leif Walterum (C).

För en lägenhetsinnehavare som förbrukar ungefär 2 000 kilowattimmar per år innebär höjningen 142 kronor per år. För villaägaren motsvarar höjningen ungefär 320 kronor (cirka 7 000 kWh, utan elvärme) eller 540 kronor (cirka 14 000 kWh, med elvärme).

Samtliga ledamöter från Vänsterpartiet liksom Miljöpartiet, samt Lennart Svartvik (C), avstod att delta i fullmäktigebeslutet.

– Med hänvisning till att vi röstade emot bolagiseringen, förklarade Egon Frid (V).

Elnätstaxan höjs med 17 procent för säkringskollektivet i Skövde. Det beslutade kommunfullmäktige i måndags sedan politikerna tagit ställning till det förslag som Skövdenät AB:s styrelse arbetat fram.

Höjningen ska skapa ekonomiska förutsättningar för att finanseriera verksamhetsövergången från kommunal drift till det nybildade Skövdenät.

– Det hör till saken att Skövde elnät har Sveriges lägsta elnätstaxor, och även i fortsättningen kommer vi ha bland de absolut lägsta elnätstaxorna i landet, sade Leif Walterum (C).

För en lägenhetsinnehavare som förbrukar ungefär 2 000 kilowattimmar per år innebär höjningen 142 kronor per år. För villaägaren motsvarar höjningen ungefär 320 kronor (cirka 7 000 kWh, utan elvärme) eller 540 kronor (cirka 14 000 kWh, med elvärme).

Samtliga ledamöter från Vänsterpartiet liksom Miljöpartiet, samt Lennart Svartvik (C), avstod att delta i fullmäktigebeslutet.

– Med hänvisning till att vi röstade emot bolagiseringen, förklarade Egon Frid (V).