01 apr 2014 06:10

23 jan 2015 15:40

April, april ...

Skövde kommuns kostnad för att lappa och laga efter vinterns snöröjning blir betydligt högre än vad man tidigare trott. Nu övervägs att låta fastighetsägare ta över ansvaret för vårstädningen av gatunätet.

Vinterns snöröjning gick hårt åt kantstenar, refuger och gräsytor. Avsaknaden av tjäle anses vara den främsta orsaken till att skadorna blev betydligt mer omfattande än tidigare vintrar.

”Akut” och ”dramatiskt”

Så sent som för en månad sedan beräknade Skövde kommun kostnaden för att återställa det som skadats till ”ett antal miljoner kronor”. Men nu visar nya beräkningar att kostnaden långt överstiger den prognosen. Nu talas det om belopp på mellan 10 och 15 miljoner kronor.

Personer med insyn i processen beskriver läget som ”akut” och att konsekvenserna kommer att bli ”dramatiska”.

Föra över ansvaret

Att med kort varsel ta fram mångmiljonbelopp ur en redan ansträngd budget anses nära nog omöjligt. Därför diskuteras nu internt inom tekniska förvaltningen att minska kommunens kostnad genom att föra över del av ansvaret för den kommande vårstädningen på enskilda fastighetsägare och villaägare.

Enligt vad SLA erfar kommer den omfattande sandupptagning som är planerad att inledas i dag att koncentreras till gång- och cykelbanenätet. Ansvaret för att sopa gator skyfflas istället över på fastighetsägarna.

Sopa rent på ”sin” del

– Vi har helt enkelt inte råd att både laga och sopa. Det är då inte mer än rätt att fastighetsägarna i Skövde bidrar till att göra det vårfint, säger en pressad tjänsteman som på grund av det kontroversiella i förslaget vill vara anonym.

Praktiskt kommer vårstädningen i Skövde i år att gå till så att fastighetsägare som tidigare enbart behövt sopa ned sand och grus från trottoarer som löper utanför fastigheterna nu även får sopa rent på ”sin” del av gatan.

Nyttjandeförbud

De fastighetsägare som inte har tillgång till kvastar kommer att kunna hämta sådana mot pant på Kommunverkstaden i Hasslum.

Fastighetsägare som vägrar kommer att bestraffas med nyttjandeförbud av trottoar och gata mellan tre och sex månader beroende på längd.

– Vi vädjar om förståelse i en svår ekonomisk tid.

Vinterns snöröjning gick hårt åt kantstenar, refuger och gräsytor. Avsaknaden av tjäle anses vara den främsta orsaken till att skadorna blev betydligt mer omfattande än tidigare vintrar.

”Akut” och ”dramatiskt”

Så sent som för en månad sedan beräknade Skövde kommun kostnaden för att återställa det som skadats till ”ett antal miljoner kronor”. Men nu visar nya beräkningar att kostnaden långt överstiger den prognosen. Nu talas det om belopp på mellan 10 och 15 miljoner kronor.

Personer med insyn i processen beskriver läget som ”akut” och att konsekvenserna kommer att bli ”dramatiska”.

Föra över ansvaret

Att med kort varsel ta fram mångmiljonbelopp ur en redan ansträngd budget anses nära nog omöjligt. Därför diskuteras nu internt inom tekniska förvaltningen att minska kommunens kostnad genom att föra över del av ansvaret för den kommande vårstädningen på enskilda fastighetsägare och villaägare.

Enligt vad SLA erfar kommer den omfattande sandupptagning som är planerad att inledas i dag att koncentreras till gång- och cykelbanenätet. Ansvaret för att sopa gator skyfflas istället över på fastighetsägarna.

Sopa rent på ”sin” del

– Vi har helt enkelt inte råd att både laga och sopa. Det är då inte mer än rätt att fastighetsägarna i Skövde bidrar till att göra det vårfint, säger en pressad tjänsteman som på grund av det kontroversiella i förslaget vill vara anonym.

Praktiskt kommer vårstädningen i Skövde i år att gå till så att fastighetsägare som tidigare enbart behövt sopa ned sand och grus från trottoarer som löper utanför fastigheterna nu även får sopa rent på ”sin” del av gatan.

Nyttjandeförbud

De fastighetsägare som inte har tillgång till kvastar kommer att kunna hämta sådana mot pant på Kommunverkstaden i Hasslum.

Fastighetsägare som vägrar kommer att bestraffas med nyttjandeförbud av trottoar och gata mellan tre och sex månader beroende på längd.

– Vi vädjar om förståelse i en svår ekonomisk tid.