01 apr 2014 06:00

23 jan 2015 15:28

Brottsmisstänkt Skövdelärare har sagt upp sig

Den lärare som misstänks för brott mot elever har sagt upp sig – hade läraren inte gjort det hade arbetsgivaren övervägt ett avskedande.
Polisutredningen i ärendet pågår fortfarande.

Det var för tre veckor sedan som SLA avslöjade att en lärare på en Skövdegrundskola hade stängts av av sin arbetsgivare efter att elever känt starkt obehag och osäkerhet inför lärarens beteende. Läraren ska under lektionstid ha utsatt flera av eleverna för en fysisk kontakt som enligt uppgift gått långt över gränsen för vad som kan anses acceptabelt.

Sade upp sig

Kommunen klargjorde tidigt att man övervägde att avsluta lärarens tjänst inom Skövde kommun. Men innan allt hann gå så långt som till ett avskedande sade läraren själv upp sig.

– Det stämmer. Det är ett beslut som läraren själv tog nyligen och jag har inga ytterligare kommentarer till det, säger Kajsa Mellner Daxberg, biträdande skolchef.

Men det står också klart att om läraren inte hade gjort det så hade arbetsgivaren gått vidare i sina överväganden om ett avskedande.

– Ja, det hade vi meddelat läraren.

Efter den mycket uppmärksammade händelsen på Skövdeskolan har nu skolchefen Anna Sundström beslutat att skolförvaltningen ska utreda om det behövs nya rutiner vid andra liknande ärenden.

– Min tanke med utredningen är att få en rutin lika den vi har vid externa kriser, det vill säga att varje rektor vet vem som gör vad om det exempelvis inträffar en brand. Nu behöver vi en motsvarande rutin för interna kriser – vem som ska göra vad, sköta kommunikationen med elever, föräldrar och personal och så vidare.

Misshandel och ofredande utreds

Efter händelserna på skolan polisanmäldes läraren. Polisen utreder för närvarande sex anmälningar, tre av dem rubricerade som misshandel och tre som ofredande.

– Det är sex barn som är målsägande och alla är inte hörda ännu, säger kammaråklagare Jennifer Hasselroth, förundersökningsledare.

Den brottsmisstänkte läraren har heller inte förhörts ännu.

– Det kommer att göras när alla barnen har hörts, det är ingen mening med att göra innan dess.

Åtalsbeslut dröjer

När utredningen är klar kommer Jennifer Hasselroth att ta beslut om hon ska väcka åtal mot läraren.

– Jag kan inte säga exakt när det blir, men det måste bli senast inom två månader eftersom det handlar om målsägande under 18 år.

Det var för tre veckor sedan som SLA avslöjade att en lärare på en Skövdegrundskola hade stängts av av sin arbetsgivare efter att elever känt starkt obehag och osäkerhet inför lärarens beteende. Läraren ska under lektionstid ha utsatt flera av eleverna för en fysisk kontakt som enligt uppgift gått långt över gränsen för vad som kan anses acceptabelt.

Sade upp sig

Kommunen klargjorde tidigt att man övervägde att avsluta lärarens tjänst inom Skövde kommun. Men innan allt hann gå så långt som till ett avskedande sade läraren själv upp sig.

– Det stämmer. Det är ett beslut som läraren själv tog nyligen och jag har inga ytterligare kommentarer till det, säger Kajsa Mellner Daxberg, biträdande skolchef.

Men det står också klart att om läraren inte hade gjort det så hade arbetsgivaren gått vidare i sina överväganden om ett avskedande.

– Ja, det hade vi meddelat läraren.

Efter den mycket uppmärksammade händelsen på Skövdeskolan har nu skolchefen Anna Sundström beslutat att skolförvaltningen ska utreda om det behövs nya rutiner vid andra liknande ärenden.

– Min tanke med utredningen är att få en rutin lika den vi har vid externa kriser, det vill säga att varje rektor vet vem som gör vad om det exempelvis inträffar en brand. Nu behöver vi en motsvarande rutin för interna kriser – vem som ska göra vad, sköta kommunikationen med elever, föräldrar och personal och så vidare.

Misshandel och ofredande utreds

Efter händelserna på skolan polisanmäldes läraren. Polisen utreder för närvarande sex anmälningar, tre av dem rubricerade som misshandel och tre som ofredande.

– Det är sex barn som är målsägande och alla är inte hörda ännu, säger kammaråklagare Jennifer Hasselroth, förundersökningsledare.

Den brottsmisstänkte läraren har heller inte förhörts ännu.

– Det kommer att göras när alla barnen har hörts, det är ingen mening med att göra innan dess.

Åtalsbeslut dröjer

När utredningen är klar kommer Jennifer Hasselroth att ta beslut om hon ska väcka åtal mot läraren.

– Jag kan inte säga exakt när det blir, men det måste bli senast inom två månader eftersom det handlar om målsägande under 18 år.