01 apr 2014 17:20

23 jan 2015 15:40

Försvarsfrågor i fokus

Kommuntjänstemän, politiker, företagare och försvarsrepresentanter har samlats i Skövde för att i två dagar utbyta erfarenheter om hur det civila samhället och försvaret kan samarbeta.

För andra året i rad arrangerar Försvarsmaktsrådet Skaraborg en försvarskonferens på Gothia science park i Skövde med fokus på Försvarsmaktens personalförsörjning . En av de viktigaste frågorna är hur försvaret ska rekrytera och behålla frivilliga heltids- och deltidssoldater och sjömän.

Under måndagen samlades 150 personer, bland annat politiker och tjänstemän och försvarsanställda från svenska förbandsorter liksom representanter från Försvarsmaktens högkvarter, för att diskutera frågor som rör kopplingen mellan det civila samhället och försvaret. Och kopplingarna är tydliga och nödvändiga.

– Betydelsen av järnvägen är stor för Skövde, utan den hade vi inte haft militären och industrin här – allt är sammanknutet och oerhört viktigt. Inte bara för Skövde utan för hela Skaraborg.

Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde och ordförande i Skaraborgs Kommunalförbund kunde inte nog poängtera vikten av samverkan i sitt välkomsttal.

Försvarsministern Karin Enström (M) deltog i konferensens. Men en nyckelperson för Försvarsmakten saknades – ÖB Sverker Göransson.

– Han var givetvis inbjuden, men tackade nej, säger Camilla Silvesjö, kommunikationsstrateg, Skaraborgs regemente.

För andra året i rad arrangerar Försvarsmaktsrådet Skaraborg en försvarskonferens på Gothia science park i Skövde med fokus på Försvarsmaktens personalförsörjning . En av de viktigaste frågorna är hur försvaret ska rekrytera och behålla frivilliga heltids- och deltidssoldater och sjömän.

Under måndagen samlades 150 personer, bland annat politiker och tjänstemän och försvarsanställda från svenska förbandsorter liksom representanter från Försvarsmaktens högkvarter, för att diskutera frågor som rör kopplingen mellan det civila samhället och försvaret. Och kopplingarna är tydliga och nödvändiga.

– Betydelsen av järnvägen är stor för Skövde, utan den hade vi inte haft militären och industrin här – allt är sammanknutet och oerhört viktigt. Inte bara för Skövde utan för hela Skaraborg.

Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde och ordförande i Skaraborgs Kommunalförbund kunde inte nog poängtera vikten av samverkan i sitt välkomsttal.

Försvarsministern Karin Enström (M) deltog i konferensens. Men en nyckelperson för Försvarsmakten saknades – ÖB Sverker Göransson.

– Han var givetvis inbjuden, men tackade nej, säger Camilla Silvesjö, kommunikationsstrateg, Skaraborgs regemente.