01 apr 2014 17:18

23 jan 2015 15:40

"Vi satsar på försvaret"

– Vi satsar på försvaret och ökar anslagen fram till 2017. Det beskedet gav försvarsminister Karin Enström (M) på Skövdebesök på tisdagen. Hon säger också att hon inte håller med om allt i Riksrevisionens kritiska rapport om försvaret.

Försvarsminister Karin Enström deltog i Försvarskonferensen i Skövde under tisdagen.

– Jag tycker att detta är ett väldigt bra exempel på hur man kan samlas och ha utbyte av idéer mellan försvaret, kommuner och näringsliv. Försvarsreformen har ju inte bara har med Försvarsmakten att göra.

Enström fick givetvis frågor om den rapport som Riksrevisionen presenterade under tisdagen. I rapporten kritiseras regeringen och Försvarsmakten för att inte ha gjort tillräckligt för att försvarets verksamhet i framtiden är ”planerad, beräknad och finansierad”. Det saknas mellan 30 och 50 miljarder kronor för anskaffning av materiel de närmaste tio åren, enligt rapporten.

Riksrevisionen anser att när beslutet fattades om inriktningen för försvaret 2009 lades inte tillräcklig vikt vid den långsiktiga ekonomin. Detta leder till att ”omfattande rationaliseringar av verksamheten är nödvändiga, liksom åtgärder för att hantera problemen inom materielförsörjningen”.

Försvarsministern sade till SLA att arbetet med ekonomin har pågått intensivt det senaste ett och ett halvt åren.

– Finansieringen ses över på kort och lång sikt.

Om de omfattade rationaliseringar som Riksrevisionen anser vara nödvändiga, sade Enström:

– Vi har de senaste två åren ökat anslagen till försvaret och har beslutat om successiva höjningar fram till 2017. Jag håller inte med om allt i rapporten. Vi kommer också att svara på den senare.

Enström poängterade att inget regemente har lagts ner under de åtta år som de borgerliga har varit i regeringsställning. Men några löften för framtiden – även om regeringen får sitta kvar – för försvaret i Skövde kunde Enström inte ge.

– Jag ser ljust på försvarets framtid i Skövde, det finns goda förutsättningar, men ingen organisation är huggen i sten.

Nästa år ska riksdagen fatta beslut om Försvarsmaktens struktur och utveckling under de kommande åren.

Försvarsminister Karin Enström deltog i Försvarskonferensen i Skövde under tisdagen.

– Jag tycker att detta är ett väldigt bra exempel på hur man kan samlas och ha utbyte av idéer mellan försvaret, kommuner och näringsliv. Försvarsreformen har ju inte bara har med Försvarsmakten att göra.

Enström fick givetvis frågor om den rapport som Riksrevisionen presenterade under tisdagen. I rapporten kritiseras regeringen och Försvarsmakten för att inte ha gjort tillräckligt för att försvarets verksamhet i framtiden är ”planerad, beräknad och finansierad”. Det saknas mellan 30 och 50 miljarder kronor för anskaffning av materiel de närmaste tio åren, enligt rapporten.

Riksrevisionen anser att när beslutet fattades om inriktningen för försvaret 2009 lades inte tillräcklig vikt vid den långsiktiga ekonomin. Detta leder till att ”omfattande rationaliseringar av verksamheten är nödvändiga, liksom åtgärder för att hantera problemen inom materielförsörjningen”.

Försvarsministern sade till SLA att arbetet med ekonomin har pågått intensivt det senaste ett och ett halvt åren.

– Finansieringen ses över på kort och lång sikt.

Om de omfattade rationaliseringar som Riksrevisionen anser vara nödvändiga, sade Enström:

– Vi har de senaste två åren ökat anslagen till försvaret och har beslutat om successiva höjningar fram till 2017. Jag håller inte med om allt i rapporten. Vi kommer också att svara på den senare.

Enström poängterade att inget regemente har lagts ner under de åtta år som de borgerliga har varit i regeringsställning. Men några löften för framtiden – även om regeringen får sitta kvar – för försvaret i Skövde kunde Enström inte ge.

– Jag ser ljust på försvarets framtid i Skövde, det finns goda förutsättningar, men ingen organisation är huggen i sten.

Nästa år ska riksdagen fatta beslut om Försvarsmaktens struktur och utveckling under de kommande åren.