02 apr 2014 06:10

23 jan 2015 15:40

Våld ska upptäckas tidigt

Närhälsans vårdcentral Hjo deltar i ett regionalt pilotprojekt och ska bli bättre på att upptäcka våld i nära relation.
– En viktig fråga och vi är under ständig utveckling, säger vårdcentralschefen Stefan Schettler.

Personalen har deltagit i två halvdagarsutbildningar i ämnet våld i nära relationer. Det är ett led i ett pilotprojekt och nu ska ett delvis annorlunda arbetssätt införas vid medarbetarnas patientkontakter. Samtidigt har medarbetarna regelbunden handledning och arbetsplatsträffar.

Vård ska upptäckas och det handlar bland annat om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld men även om ekonomiskt förtryck.

– Nu ska frågeställningen om våld ingå i rutinen, precis som vi frågar om alkohol- och tobakskonsumtion. Tidigare har vi alltid frågat på misstanke, men det här öppnar frågan på ett helt annat sätt, både för den som drabbats och för den som utövar våldet. Det är jätteviktigt att någon frågar och att det finns alternativ, säger kuratorn Sara Fredriksson.

Sara Fredriksson kan inte säga säkert om fler patienter kommer att få hjälp.

– Men kan vi hitta en kvinna, en man eller ett barn till som har problem så är det värt allting.

Delprojekt

Distriktssköterskan Kerstin Larsson, som jobbar med barnhälsovård, berättar att det även pågår ett arbete för att bland annat synliggöra och uppmärksamma barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse. Det heter ”Christinaprojektet” och är en del i pilotprojektet:

– Hela familjen drabbas när något händer, men det får inte vara något tabu. Vi måste fråga om det.

Precis som tidigare ska drabbade individer erbjudas hjälp och stöd av olika organisationer, bland annat Utväg. Men vårdcentralen ska utveckla vård och behandling av de som utsatts för våld men även de som utsätter andra för våld. Stefan Schettler berättar att vårdcentralen har två kuratorer och snart börjar en psykolog, som anställts i samarbetet med vårdcentralen i Karlsborg. Samtidigt ska kontakterna med övriga myndigheter och organisationer intensifieras och förstärkas.

– Vi vill minska lidandet och jobbar prestigelöst i team. Vi har resurserna under samma tak här i Hjo, säger Stefan Schettler.

Projektet pågår under ett år, sedan blir det en utvärdering innan arbetssättet ska införas på samtliga offentliga vårdcentraler i regionen.

– Vi vet att det finns ett stort mörkertal på den här typen av våld i samhället. Det får konsekvenser för sjukvården, förekomsten av våld i nära relationer ökar hos personer med kronisk värk och långa sjukskrivningar.

Personalen har deltagit i två halvdagarsutbildningar i ämnet våld i nära relationer. Det är ett led i ett pilotprojekt och nu ska ett delvis annorlunda arbetssätt införas vid medarbetarnas patientkontakter. Samtidigt har medarbetarna regelbunden handledning och arbetsplatsträffar.

Vård ska upptäckas och det handlar bland annat om fysiskt, psykiskt och sexuellt våld men även om ekonomiskt förtryck.

– Nu ska frågeställningen om våld ingå i rutinen, precis som vi frågar om alkohol- och tobakskonsumtion. Tidigare har vi alltid frågat på misstanke, men det här öppnar frågan på ett helt annat sätt, både för den som drabbats och för den som utövar våldet. Det är jätteviktigt att någon frågar och att det finns alternativ, säger kuratorn Sara Fredriksson.

Sara Fredriksson kan inte säga säkert om fler patienter kommer att få hjälp.

– Men kan vi hitta en kvinna, en man eller ett barn till som har problem så är det värt allting.

Delprojekt

Distriktssköterskan Kerstin Larsson, som jobbar med barnhälsovård, berättar att det även pågår ett arbete för att bland annat synliggöra och uppmärksamma barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, försummelse. Det heter ”Christinaprojektet” och är en del i pilotprojektet:

– Hela familjen drabbas när något händer, men det får inte vara något tabu. Vi måste fråga om det.

Precis som tidigare ska drabbade individer erbjudas hjälp och stöd av olika organisationer, bland annat Utväg. Men vårdcentralen ska utveckla vård och behandling av de som utsatts för våld men även de som utsätter andra för våld. Stefan Schettler berättar att vårdcentralen har två kuratorer och snart börjar en psykolog, som anställts i samarbetet med vårdcentralen i Karlsborg. Samtidigt ska kontakterna med övriga myndigheter och organisationer intensifieras och förstärkas.

– Vi vill minska lidandet och jobbar prestigelöst i team. Vi har resurserna under samma tak här i Hjo, säger Stefan Schettler.

Projektet pågår under ett år, sedan blir det en utvärdering innan arbetssättet ska införas på samtliga offentliga vårdcentraler i regionen.

– Vi vet att det finns ett stort mörkertal på den här typen av våld i samhället. Det får konsekvenser för sjukvården, förekomsten av våld i nära relationer ökar hos personer med kronisk värk och långa sjukskrivningar.

  • Alf Ehn

Våldsdefinition

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något som den vill.”

Per Isdal, norsk författare

Källa: