03 apr 2014 06:10

23 jan 2015 15:41

Stopp för Husebyrondell

Bygget av en cirkulationsplats vid Husebykorset – ett av de mest olycksdrabbade och svårframkomliga – kan dröja ett och ett halvt år.
– Vi har tidigare trott att vi skulle komma enklare fram i processen. Nu ser det inte ut så, säger projektledaren Marie Söderlid.

I januari i år trodde Trafikverket på byggstart ”någon gång under året”. Kommunalrådet Leif Walterum (C) som är mycket engagerad i frågan hoppades till och med på byggstart redan innan sommaren.

Byggstart hösten 2015

Nu kommer nya besked. Trafikverket har haft förhoppningar om att processen kring byggprojektet skulle kunna bli enklare, men enligt projektledaren Marie Söderlid, ser det inte längre ut så.

– Vid mindre åtgärder ställs inte samma formella krav enligt väglagen – en vägplan behöver i vissa fall inte tas fram för åtgärder som bedöms som små och okomplicerade. Men som processen ser ut i dag kan vi inte räkna med att den bedöms på det viset. I stället handlar det då om byggstart i oktober eller november 2015.

Se över möjligheter

– Men vi kommer ändå under det fortsatta arbetet självklart att se om vi kan komma enklare fram för att få till en tidigare byggstart, men det är väldigt osäkert.

Det är Trafikverket själva, men på högre ort, som beslutar hur projektet ska bedömas.

– Det görs alltså inte av mig som projektledare, säger Marie Söderlid.

En vägplan görs utifrån krav i väglagen för att säkerställa hela processen i alla led.

Farlig korsning

Vägavsnittet på riksväg 49 från Husebykorset och in till Skövde är det mest trafikerade i hela Skaraborg. Dagligen passerar där minst 12 000 fordon. Många vet hur svårframkomlig korsningen är. Ett stort antal olyckor har dessutom genom åren inträffat i korsningen.

Diskussionen om att det krävs kraftfulla åtgärder för en bra trafiksituation i Huseby har pågått i många år. Ett definitivt beslut om att det ska byggas en cirkulationsplats togs under 2013. Detta blev klart sedan beslut tagits om att andra projekt som skulle finansieras med pengar ur den så kallade stråkpotten för riksväg 49 (från Lysekil till Askersund) ska skjutas på framtiden. Bygget blir också möjligt tack vare att Skövde kommun förskotterar fem miljoner kronor för projektet.

För närvarande pågår en geoteknisk undersökning där rondellen ska byggas. Detta är för att få svar på markens beskaffenhet, vilket är avgörande för vad som krävs rent byggtekniskt.

Trafikverket arbetar även med att ta fram lämplig utformning och storlek på cirkulationsplatsen. Kostnaden för rondellen beräknas till 10-15 miljoner kronor.

I januari i år trodde Trafikverket på byggstart ”någon gång under året”. Kommunalrådet Leif Walterum (C) som är mycket engagerad i frågan hoppades till och med på byggstart redan innan sommaren.

Byggstart hösten 2015

Nu kommer nya besked. Trafikverket har haft förhoppningar om att processen kring byggprojektet skulle kunna bli enklare, men enligt projektledaren Marie Söderlid, ser det inte längre ut så.

– Vid mindre åtgärder ställs inte samma formella krav enligt väglagen – en vägplan behöver i vissa fall inte tas fram för åtgärder som bedöms som små och okomplicerade. Men som processen ser ut i dag kan vi inte räkna med att den bedöms på det viset. I stället handlar det då om byggstart i oktober eller november 2015.

Se över möjligheter

– Men vi kommer ändå under det fortsatta arbetet självklart att se om vi kan komma enklare fram för att få till en tidigare byggstart, men det är väldigt osäkert.

Det är Trafikverket själva, men på högre ort, som beslutar hur projektet ska bedömas.

– Det görs alltså inte av mig som projektledare, säger Marie Söderlid.

En vägplan görs utifrån krav i väglagen för att säkerställa hela processen i alla led.

Farlig korsning

Vägavsnittet på riksväg 49 från Husebykorset och in till Skövde är det mest trafikerade i hela Skaraborg. Dagligen passerar där minst 12 000 fordon. Många vet hur svårframkomlig korsningen är. Ett stort antal olyckor har dessutom genom åren inträffat i korsningen.

Diskussionen om att det krävs kraftfulla åtgärder för en bra trafiksituation i Huseby har pågått i många år. Ett definitivt beslut om att det ska byggas en cirkulationsplats togs under 2013. Detta blev klart sedan beslut tagits om att andra projekt som skulle finansieras med pengar ur den så kallade stråkpotten för riksväg 49 (från Lysekil till Askersund) ska skjutas på framtiden. Bygget blir också möjligt tack vare att Skövde kommun förskotterar fem miljoner kronor för projektet.

För närvarande pågår en geoteknisk undersökning där rondellen ska byggas. Detta är för att få svar på markens beskaffenhet, vilket är avgörande för vad som krävs rent byggtekniskt.

Trafikverket arbetar även med att ta fram lämplig utformning och storlek på cirkulationsplatsen. Kostnaden för rondellen beräknas till 10-15 miljoner kronor.