04 apr 2014 16:40

23 jan 2015 15:41

Företagarna hoppas på politisk hjälp

Trots att många går arbetslösa har vartannat företag svårt att rekrytera. Flera företag i Skaraborg har fått minska sin produktion och inte kunnat expandera när de inte hittat folk. Det visar en undersökning som Svenskt näringsliv har gjort.

Att det är valår i år blir allt tydligare. När Svenskt näringsliv i går bjöd in till diskussion mellan företagare och politiker slöt många upp. En av de största frågorna var jobben.

– Vart femte rekryteringsförsök misslyckas helt. Alla politiker pratar jobb inför val, men det är företagarna som anställer. Politikerna måste ge företagarna de förutsättningar de behöver, säger Elisabeth Sandberg, regionchef i Göteborg för Svenskt näringsliv.

En tredjedel av de tillfrågade företagen kunde inte expandera som det var tänkt på grund av att man saknade personal. 25 procent fick dra ner på produktionen och lika många tvingades att tacka nej till uppdrag.

Det handlar framför allt om att de som söker tjänsterna saknar erfarenhet av just det yrket, men nästan hälften saknar arbetslivserfarenhet överhuvudtaget.

Helene Odh driver sedan drygt två år ett hemtjänstföretag tillsammans med sin syster. Med 120 anställda har hon inte haft lika svårt att hitta nya medarbetare. I stället oroar hon sig för om hon ska kunna behålla dem när frågan om vinster i välfärden är på tapeten.

– Vi måste ha rätt att gå med vinst som alla andra företag. Det var givande att få sitta ner och diskutera med politikerna och ge min bild av vår situation. Även om jag inte fick några klara besked från politikerna, säger hon.

– Vi ska bjuda in dem till vårt företag och diskutera ännu mera. Förhoppningsvis får de en tankeställare.

Praktik för gymnasieelever var en punkt som diskuterades under mötet. Det samarbetet är man mycket nöjda med i vår region och flera skolor var också med och diskuterade.

– Det är så viktigt att få ett första jobb och en referens. På det här viset skapar vi möjligheter inför framtiden, säger Catarina Higgins, rektor Plusgymnasiet.

Att det är valår i år blir allt tydligare. När Svenskt näringsliv i går bjöd in till diskussion mellan företagare och politiker slöt många upp. En av de största frågorna var jobben.

– Vart femte rekryteringsförsök misslyckas helt. Alla politiker pratar jobb inför val, men det är företagarna som anställer. Politikerna måste ge företagarna de förutsättningar de behöver, säger Elisabeth Sandberg, regionchef i Göteborg för Svenskt näringsliv.

En tredjedel av de tillfrågade företagen kunde inte expandera som det var tänkt på grund av att man saknade personal. 25 procent fick dra ner på produktionen och lika många tvingades att tacka nej till uppdrag.

Det handlar framför allt om att de som söker tjänsterna saknar erfarenhet av just det yrket, men nästan hälften saknar arbetslivserfarenhet överhuvudtaget.

Helene Odh driver sedan drygt två år ett hemtjänstföretag tillsammans med sin syster. Med 120 anställda har hon inte haft lika svårt att hitta nya medarbetare. I stället oroar hon sig för om hon ska kunna behålla dem när frågan om vinster i välfärden är på tapeten.

– Vi måste ha rätt att gå med vinst som alla andra företag. Det var givande att få sitta ner och diskutera med politikerna och ge min bild av vår situation. Även om jag inte fick några klara besked från politikerna, säger hon.

– Vi ska bjuda in dem till vårt företag och diskutera ännu mera. Förhoppningsvis får de en tankeställare.

Praktik för gymnasieelever var en punkt som diskuterades under mötet. Det samarbetet är man mycket nöjda med i vår region och flera skolor var också med och diskuterade.

– Det är så viktigt att få ett första jobb och en referens. På det här viset skapar vi möjligheter inför framtiden, säger Catarina Higgins, rektor Plusgymnasiet.

  • Karin Bäcklund