05 apr 2014 14:30

07 jan 2015 09:54

Skolinspektionen kräver åtgärder vid skola

Barnet på en Skövdeskola fick utstå verbala kränkningar, blev hotad och skrattad åt. Ärendet anmäldes till Skolinspektionen som nu kräver att kommunen utreder vad som hänt och vidtar åtgärder.

Andra elever ska ha mobbat barnet, bland annat genom att hota och skratta åt det. Dessutom ska andra elever ha skrivit om barnet på sociala medier. Barnet mådde mycket dåligt, vilket ledde till en omfattande frånvaro. Anhöriga ansåg att skolan inte tog det hela på allvar.

Skövde kommun, som huvudman för skolan, har uppgett för Skolinspektionen att man kopplade in skolans antimobbningsgrupp. Efter en tid ansåg skolan att det framstod som tydligt att eleven mådde bättre. När kränkningarna tog fart igen utreddes de och skolpersonal upplevde att man kom till rätta även med dessa. Skolan kände i detta läge inte till att andra elever skulle ha skrivit om barnet på sociala medier.

Skolinspektionen säger nu i sitt beslut att skolan har utrett och vidtagit åtgärder för att få kränkningarna att upphöra. Men Skolinspektionen anser att kommunen brustit i sina skyldigheter andra sätt. Det handlar bland annat om att uppgifterna om att elever skrivit om barnet inte har utretts. Skolan har heller inte utrett elevens höga frånvaro och behov av särskilt stöd i tillräckligt stor omfattning. Det har heller inte upprättats något åtgärdsprogram för barnet.

Skolinspektionen kräver nu att kommunen utreder omständigheterna i ärendet och vidtar åtgärder för att förhindra kränkande behandling. Krav ställs också på att skolan i fortsättningen skyndsamt ska utreda behovet av särskilt stöd och fatta beslut om åtgärdsprogram. Eftersom eleven har slutat på skolan är det generella åtgärder som efterlyses.

Andra elever ska ha mobbat barnet, bland annat genom att hota och skratta åt det. Dessutom ska andra elever ha skrivit om barnet på sociala medier. Barnet mådde mycket dåligt, vilket ledde till en omfattande frånvaro. Anhöriga ansåg att skolan inte tog det hela på allvar.

Skövde kommun, som huvudman för skolan, har uppgett för Skolinspektionen att man kopplade in skolans antimobbningsgrupp. Efter en tid ansåg skolan att det framstod som tydligt att eleven mådde bättre. När kränkningarna tog fart igen utreddes de och skolpersonal upplevde att man kom till rätta även med dessa. Skolan kände i detta läge inte till att andra elever skulle ha skrivit om barnet på sociala medier.

Skolinspektionen säger nu i sitt beslut att skolan har utrett och vidtagit åtgärder för att få kränkningarna att upphöra. Men Skolinspektionen anser att kommunen brustit i sina skyldigheter andra sätt. Det handlar bland annat om att uppgifterna om att elever skrivit om barnet inte har utretts. Skolan har heller inte utrett elevens höga frånvaro och behov av särskilt stöd i tillräckligt stor omfattning. Det har heller inte upprättats något åtgärdsprogram för barnet.

Skolinspektionen kräver nu att kommunen utreder omständigheterna i ärendet och vidtar åtgärder för att förhindra kränkande behandling. Krav ställs också på att skolan i fortsättningen skyndsamt ska utreda behovet av särskilt stöd och fatta beslut om åtgärdsprogram. Eftersom eleven har slutat på skolan är det generella åtgärder som efterlyses.