05 apr 2014 06:00

23 jan 2015 15:41

Förhandling om Cementas framtid inleds

(Text publicerad i lördags)

Cementtillverkning eller frilufts- och naturvårdsliv?
På måndagen ställs frågan om framtiden för Våmbsdalen på sin spets.

Då inleds den tre dagar långa huvudförhandlingen vid mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Förhandlingen kommer att genomföras på hotellet på Billingehus och avslutas med en syn i det aktuella området.

Cementa vill utöka det nuvarande täktområdet i nordvästlig riktning och öppna upp för fortsatt produktion i 30 år.

Motståndarna, flera politiska partier, boenden i området, Våmbs byförening samt Nätverket Rädda Våmbsdalen argumenterar för att stoppa brytningarna.

Striderna har varit många och långa genom åren. Arbetstillfällen har ställts mot Billingens bevarande, men i juridiken kommer kärnfrågan handla om att väga olika riksintressen mot varandra.

Äger marken

Ett geografiskt område som bedöms vara av nationell betydelse kan få statusen riksintresse. Cementa äger den aktuella marken som 2003 klassades som riksintresse för mineralutvinning av SGU, Sveriges geologiska utredning.

Samtidigt är Billingen klassat som riksintresse för frilufts- och naturvärden.

– Det blir en bedömningssak för domstolen att avgöra vilka intressen som väger tyngst, säger Jan Mastera länsmiljöingenjör vid Länsstyrelsens i Västra Götaland.

Avstyrker

Länsstyrelsen låter i sin bedömning naturvården och friluftslivet gå före och avstyrker till den utökade täkten. Så sent som i går diskuterades länsstyrelsens tjänstemän fortfarande värdet på de kulturmiljöer som finns i området. Cementa lämnade i september in nya utredningar om kulturmiljö och landskapsbild och bolaget argumenterade för att kulturmiljövärdena runt delar av Brandstorpsvägen inte är så höga som tidigare lyfts fram.

Länsstyrelsens ligger dock fast vid sin inställning att avstyrka.

– Det yttrande väger oerhört tungt. Men även Skövdes kommuns yttrande är bra och pekar på svagheterna i Cementas ansökan. Det kommer att få stor betydelse, tror Folkpartiets Douglas Hjalmarsson.

Tre partier är emot

Kommunen varken tillstyrkte eller avstyrkte, men politiskt är Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Skövde emot. FP kommer att arrangera en manifestation mot brytningarna på torget i Skövde på söndag. Naturskyddsföreningen och Nätverket Rädda Våmbsdalen är inbjudna.

Douglas Hjalmarsson är utsedd av FP till talesperson och han kommer att driva partiets motstånd i domstolen.

– Vi anser att vi har fullt stöd i miljöbalken. Det är stora värden som går förlorade och delar av Skövdes vagga som försvinner, hävdar Hjalmarsson.

Vd på plats

Från Cementasidan kommer 25-talet personer delta under förhandlingen. Förutom anlitade konsulter och delar av fabriksledningen kommer även Cementa AB:s vd Jan Gånge.

Kalkstenen i berget är värd miljardbelopp för Cementa som lagt ned stora resurser i sin ansökan.

– Vi är fokuserade och koncentrerade inför förhandlingen. För oss är det oerhört viktigt att få tillståndet för att kunna fortsätta bryta även efter 2017, säger fabrikschefen Matilda Hoffstedt.

Vad händer om ni inte får det?

– Det vet jag inte. Jag tror att vi får tillståndet. Vi har en gedigen ansökan som visar att allmänintresset för att producera cement väger över, säger Hoffstedt.

Då inleds den tre dagar långa huvudförhandlingen vid mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Förhandlingen kommer att genomföras på hotellet på Billingehus och avslutas med en syn i det aktuella området.

Cementa vill utöka det nuvarande täktområdet i nordvästlig riktning och öppna upp för fortsatt produktion i 30 år.

Motståndarna, flera politiska partier, boenden i området, Våmbs byförening samt Nätverket Rädda Våmbsdalen argumenterar för att stoppa brytningarna.

Striderna har varit många och långa genom åren. Arbetstillfällen har ställts mot Billingens bevarande, men i juridiken kommer kärnfrågan handla om att väga olika riksintressen mot varandra.

Äger marken

Ett geografiskt område som bedöms vara av nationell betydelse kan få statusen riksintresse. Cementa äger den aktuella marken som 2003 klassades som riksintresse för mineralutvinning av SGU, Sveriges geologiska utredning.

Samtidigt är Billingen klassat som riksintresse för frilufts- och naturvärden.

– Det blir en bedömningssak för domstolen att avgöra vilka intressen som väger tyngst, säger Jan Mastera länsmiljöingenjör vid Länsstyrelsens i Västra Götaland.

Avstyrker

Länsstyrelsen låter i sin bedömning naturvården och friluftslivet gå före och avstyrker till den utökade täkten. Så sent som i går diskuterades länsstyrelsens tjänstemän fortfarande värdet på de kulturmiljöer som finns i området. Cementa lämnade i september in nya utredningar om kulturmiljö och landskapsbild och bolaget argumenterade för att kulturmiljövärdena runt delar av Brandstorpsvägen inte är så höga som tidigare lyfts fram.

Länsstyrelsens ligger dock fast vid sin inställning att avstyrka.

– Det yttrande väger oerhört tungt. Men även Skövdes kommuns yttrande är bra och pekar på svagheterna i Cementas ansökan. Det kommer att få stor betydelse, tror Folkpartiets Douglas Hjalmarsson.

Tre partier är emot

Kommunen varken tillstyrkte eller avstyrkte, men politiskt är Folkpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Skövde emot. FP kommer att arrangera en manifestation mot brytningarna på torget i Skövde på söndag. Naturskyddsföreningen och Nätverket Rädda Våmbsdalen är inbjudna.

Douglas Hjalmarsson är utsedd av FP till talesperson och han kommer att driva partiets motstånd i domstolen.

– Vi anser att vi har fullt stöd i miljöbalken. Det är stora värden som går förlorade och delar av Skövdes vagga som försvinner, hävdar Hjalmarsson.

Vd på plats

Från Cementasidan kommer 25-talet personer delta under förhandlingen. Förutom anlitade konsulter och delar av fabriksledningen kommer även Cementa AB:s vd Jan Gånge.

Kalkstenen i berget är värd miljardbelopp för Cementa som lagt ned stora resurser i sin ansökan.

– Vi är fokuserade och koncentrerade inför förhandlingen. För oss är det oerhört viktigt att få tillståndet för att kunna fortsätta bryta även efter 2017, säger fabrikschefen Matilda Hoffstedt.

Vad händer om ni inte får det?

– Det vet jag inte. Jag tror att vi får tillståndet. Vi har en gedigen ansökan som visar att allmänintresset för att producera cement väger över, säger Hoffstedt.

Domstolen

Mark- och miljödomstolen har sitt säte i Vänersborg, men flyttar ut huvudförhandlingen till Billingehus.

Domstolen består av två domare, rådmannen Ulf Klerfalk och miljörådet Roger Carlsson Ödmark samt två tekniskt sakkunniga i Lars Heineson och Torsten Blomqvist (geolog).

Måndagen blir i första hand Cementa AB:s dag då bolaget redovisar sin ansökan.

Tisdagen är vikt åt sakägare och motparter. Skövde kommun har antagit ett yttrande i kommunfullmäktige och kommunen kommer att representeras av stadsjuristen Michael Eriksson.

På onsdag får Cementa chans till replik på vad som sagts under tisdagen och under eftermiddagen hålls en syn på plats i det aktuella området.

Domen kommer preliminärt före sommaren, men oavsett utfallet kommer den med stor säkerhet överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.