07 apr 2014 15:25

07 jan 2015 09:54

Handelsprogrammet på Västerhöjd certifierat

Västerhöjd har som en av två gymnasieskolor i Sverige fått sitt handelsprogram certifierat. Syftet är att skapa en attraktiv utbildning som motsvarar branschens kompetensbehov.

Handeln är en bransch med stort rekryteringsbehov. Handelsprogrammen har dock varierande kvalitet och en del gymnasieskolor brottas med få sökande elever.

För att höja kvaliteten på utbildningen och lyfta fram goda förebilder har skolor nu fått möjlighet att certifiera sitt handelsprogram

– Vi är glada att ge Luleå gymnasieskola och Gymnasium Skövde Västerhöjd den här utnämningen. De är två skolor som ger eleverna rätt förutsättningar för att lyckas med sin karriär i handeln, säger Anders Rehn, vd på Handelns Yrkesnämnd, som ansvarar för certifieringen, i ett pressmeddelande.

För att utbildningen ska bli certifierad ska skolan bland annat visa upp hur de samverkar med näringslivet och vad de gör för att eleverna ska uppnå utbildningens kompetenskrav.

– Vi är glada och stolta över att få handelsprogrammet certifierat. Det är ett kvitto på att vi erbjuder eleverna en utbildning som branschen efterfrågar, säger Sofia Hottöfjäll, programledare på Handels- och administrationsprogrammet på Västerhöjd, i pressmeddelandet.

Handeln är en bransch med stort rekryteringsbehov. Handelsprogrammen har dock varierande kvalitet och en del gymnasieskolor brottas med få sökande elever.

För att höja kvaliteten på utbildningen och lyfta fram goda förebilder har skolor nu fått möjlighet att certifiera sitt handelsprogram

– Vi är glada att ge Luleå gymnasieskola och Gymnasium Skövde Västerhöjd den här utnämningen. De är två skolor som ger eleverna rätt förutsättningar för att lyckas med sin karriär i handeln, säger Anders Rehn, vd på Handelns Yrkesnämnd, som ansvarar för certifieringen, i ett pressmeddelande.

För att utbildningen ska bli certifierad ska skolan bland annat visa upp hur de samverkar med näringslivet och vad de gör för att eleverna ska uppnå utbildningens kompetenskrav.

– Vi är glada och stolta över att få handelsprogrammet certifierat. Det är ett kvitto på att vi erbjuder eleverna en utbildning som branschen efterfrågar, säger Sofia Hottöfjäll, programledare på Handels- och administrationsprogrammet på Västerhöjd, i pressmeddelandet.