07 apr 2014 06:10

23 jan 2015 15:28

Få bostadsinbrott klaras upp

Färre vardagsbrott klaras upp i Västra Götaland. Det konstaterar försäkringsbolaget If som granskat brottsstatiken. Värst är trenden för bostadsinbrott.

Försäkringsbolaget If presenterade i fredags en kartläggning över statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, gällande personuppklarade vardagsbrott – misshandel, inbrott, stöld, skadegörelse och trafikbrott – i Västra Götaland. If konstaterar att statistiken för uppklarade brott under 2013 går åt fel håll. Under 2011 var det 15 procent av brotten som klarades upp, 2012 14 procent – och förra året bara 13 procent.

– Även om det handlar om marginella skillnader så går utvecklingen inte bara långsamt utan åt fel håll. Det är oroväckande med tanke på att polisen nationellt har sagt att de ska prioritera vardagsbrotten, säger Göran Kellner, utredningschef på If i ett pressmeddelande.

Med personuppklarade brott menas att det finns en skäligen misstänkt gärningsman och att åklagare beslutat om att väcka åtal, meddela åtalsunderlåtelse eller utfärda strafföreläggande.

Värst är det med bostadsinbrotten. Under 2013 anmäldes totalt 7 145 bostadsinbrott, inklusive inbrott i källare, vind och fritidshus, vilket var en ökning med 16 procent från året innan. Endast tre procent av dessa inbrott klarades upp, säger If.

Försäkringsbolaget If presenterade i fredags en kartläggning över statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, gällande personuppklarade vardagsbrott – misshandel, inbrott, stöld, skadegörelse och trafikbrott – i Västra Götaland. If konstaterar att statistiken för uppklarade brott under 2013 går åt fel håll. Under 2011 var det 15 procent av brotten som klarades upp, 2012 14 procent – och förra året bara 13 procent.

– Även om det handlar om marginella skillnader så går utvecklingen inte bara långsamt utan åt fel håll. Det är oroväckande med tanke på att polisen nationellt har sagt att de ska prioritera vardagsbrotten, säger Göran Kellner, utredningschef på If i ett pressmeddelande.

Med personuppklarade brott menas att det finns en skäligen misstänkt gärningsman och att åklagare beslutat om att väcka åtal, meddela åtalsunderlåtelse eller utfärda strafföreläggande.

Värst är det med bostadsinbrotten. Under 2013 anmäldes totalt 7 145 bostadsinbrott, inklusive inbrott i källare, vind och fritidshus, vilket var en ökning med 16 procent från året innan. Endast tre procent av dessa inbrott klarades upp, säger If.