07 apr 2014 06:10

23 jan 2015 15:41

Framgångsrikt polisarbete löser bostadsinbrott

Polisen i Skaraborg arbetar framgångsrikt med lokala brottsplatsundersökare efter bostadsinbrott.
– Kontinuiteten gör att de ser viktiga mönster som hjälper oss att hitta en gärningsman, säger Magnus Karlsson, utredningsbefäl.

Polisen i Skaraborg har under den senaste tiden klarat upp ett stort antal bostadsinbrott, flera av dem kopplade till stöldligor bestående av vad som kan betecknas som yrkeskriminella som i mångt och mycket livnär sig på inbrott. För att få fast ligorna, eller ensamma gärningsmän, krävs att polisen kan binda dem vid inbrotten och då handlar det om att rent tekniskt kunna konstatera att de varit på den aktuella platsen. För det är inte ofta som det finns ögonvittnen till bostadsinbrott.

– Vi kan se under senare år att den tekniska bevisningen har vuxit i betydelse för domstolarna, i många fall är teknisk bevisning A och O, säger Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid polisen östra Skaraborg.

Lokus kommer

Skaraborgspolisen arbetar utifrån ett mycket framgångsrikt recept. Efter mer eller mindre alla bostadsinbrott kommer en lokal brottsplatsundersökare, lokus, till platsen. Det är polismän som också har teknisk utbildning.

– Lokus finns i hela myndigheten för Västra Götaland, men jag skulle säga att vi här i Skaraborg har anammat arbetssättet mycket bra, säger Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid polisen östra Skaraborg.

Säkrar spår och ser mönster

När ett inbrott har anmälts i östra Skaraborg åker någon av de fem lokus-poliserna ut till brottsplatserna.

– Deras främsta uppgift är att säkra spår. Det kan vara skospår, fingeravtryck, blodspår, spår efter inbrottsverktyg, eller kanske kvarglömda verktyg – allt som på ett eller annat sätt kan koppla en gärningsman till platsen. Men deras arbete handlar också mycket om att se skeenden och tillvägagångssätt.

Flera av de ligor som begår inbrott agerar ofta på samma sätt vid alla inbrott.

– Här är kontinuiteten viktig – våra lokus kan känna igen mönster. Kanske liknar just detta inbrottet ett som begicks i förra veckan. Tillvägagångssättet och mönstret kanske kan ge oss ledtrådar.

Viktig information

Alla lokus i Skaraborg, alltså även poliser från västra Skaraborg, har möte en gång i veckan där de utbyter erfarenheter. Två gånger i månaden sker ett telefonmöte med ”modus operandi”, eller tillvägagångssätt, i fokus för alla lokus i Västra Götaland. Allt för att se om en inbrottstjuv kan ligga bakom fler inbrott i området.

Men de lokala brottsplatsundersökarna har också en annan viktig funktion – de möter alla brottsoffer i ett tidigt skede. De får kännedom om brottsoffren har sett och hört något som kan kopplas till inbrottet.

– Det kan ge oss viktig information. För brottsoffren är det nog också viktigt att känna att vi arbetar med deras ärende, men jag är medveten om att inte alla känner så. Ibland har vi inte resurser eller möjligheter, men vi jobbar på att bli ännu bättre.

Polisen i Skaraborg har under den senaste tiden klarat upp ett stort antal bostadsinbrott, flera av dem kopplade till stöldligor bestående av vad som kan betecknas som yrkeskriminella som i mångt och mycket livnär sig på inbrott. För att få fast ligorna, eller ensamma gärningsmän, krävs att polisen kan binda dem vid inbrotten och då handlar det om att rent tekniskt kunna konstatera att de varit på den aktuella platsen. För det är inte ofta som det finns ögonvittnen till bostadsinbrott.

– Vi kan se under senare år att den tekniska bevisningen har vuxit i betydelse för domstolarna, i många fall är teknisk bevisning A och O, säger Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid polisen östra Skaraborg.

Lokus kommer

Skaraborgspolisen arbetar utifrån ett mycket framgångsrikt recept. Efter mer eller mindre alla bostadsinbrott kommer en lokal brottsplatsundersökare, lokus, till platsen. Det är polismän som också har teknisk utbildning.

– Lokus finns i hela myndigheten för Västra Götaland, men jag skulle säga att vi här i Skaraborg har anammat arbetssättet mycket bra, säger Magnus Karlsson, utredningsbefäl vid polisen östra Skaraborg.

Säkrar spår och ser mönster

När ett inbrott har anmälts i östra Skaraborg åker någon av de fem lokus-poliserna ut till brottsplatserna.

– Deras främsta uppgift är att säkra spår. Det kan vara skospår, fingeravtryck, blodspår, spår efter inbrottsverktyg, eller kanske kvarglömda verktyg – allt som på ett eller annat sätt kan koppla en gärningsman till platsen. Men deras arbete handlar också mycket om att se skeenden och tillvägagångssätt.

Flera av de ligor som begår inbrott agerar ofta på samma sätt vid alla inbrott.

– Här är kontinuiteten viktig – våra lokus kan känna igen mönster. Kanske liknar just detta inbrottet ett som begicks i förra veckan. Tillvägagångssättet och mönstret kanske kan ge oss ledtrådar.

Viktig information

Alla lokus i Skaraborg, alltså även poliser från västra Skaraborg, har möte en gång i veckan där de utbyter erfarenheter. Två gånger i månaden sker ett telefonmöte med ”modus operandi”, eller tillvägagångssätt, i fokus för alla lokus i Västra Götaland. Allt för att se om en inbrottstjuv kan ligga bakom fler inbrott i området.

Men de lokala brottsplatsundersökarna har också en annan viktig funktion – de möter alla brottsoffer i ett tidigt skede. De får kännedom om brottsoffren har sett och hört något som kan kopplas till inbrottet.

– Det kan ge oss viktig information. För brottsoffren är det nog också viktigt att känna att vi arbetar med deras ärende, men jag är medveten om att inte alla känner så. Ibland har vi inte resurser eller möjligheter, men vi jobbar på att bli ännu bättre.