08 apr 2014 19:00

07 jan 2015 09:54

Patient fick problem efter ryggmärgsprov

En patient vid Skaraborgs sjukhus barnmottagning i Skövde anmälde till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att hon inte fick rätt diagnos när hon först sökte vård och att det blev komplikationer efter ett ryggmärgsprov. Ivo menar att verksamhetens utredningar, bedömningar och åtgärder var relevanta men uppmärksammar att vårdgivaren är skyldig att ge en patient anpassad information.

Patientens provtagning av den vätska som omger ryggmärgen var besvärlig. Den utfördes under handledning och efter flera försök fick handledaren ta över proceduren. Efter provtagningen fick patienten problem med kräkningar och kunde inte stå upp. Ett år efter händelsen hade hon fort farande smärta och domningar i ryggen.

En patient vid Skaraborgs sjukhus barnmottagning i Skövde anmälde till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att hon inte fick rätt diagnos när hon först sökte vård och att det blev komplikationer efter ett ryggmärgsprov. Ivo menar att verksamhetens utredningar, bedömningar och åtgärder var relevanta men uppmärksammar att vårdgivaren är skyldig att ge en patient anpassad information.

Patientens provtagning av den vätska som omger ryggmärgen var besvärlig. Den utfördes under handledning och efter flera försök fick handledaren ta över proceduren. Efter provtagningen fick patienten problem med kräkningar och kunde inte stå upp. Ett år efter händelsen hade hon fort farande smärta och domningar i ryggen.