08 apr 2014 06:00

23 jan 2015 15:41

Bereder för nyetableringar

Överbliven formsand från Volvos gjuteri används nu för att bereda nya industritomter vid kvarteret Motorblocket, beläget strax söder om Räddningsvägen.
– När vi är klara kommer kommunen att kunna sälja industritomter. Men vi pratar då nog fem till sex år framåt i tiden, säger Inge Kindbom, produktionschef på Skanska.

Formsand från Volvo möjliggör nyetableringar av företag i Skövde. Schakt- och grävmaskiner är nu i full rullning vid kvarteret Motorblocket. Marken i området jämnas ut och den översta vegetationen schaktas till ytterområdena där de bildar skyddsvallar. Totalt schaktar man bort 80 -90 000 kubikmeter lera och matjord. Området innanför vallarna kommer sedan att fyllas på med formsanden som läggs i olika lager.

– Vi har även gjort en ny anslutningsväg till området. Arbetet har gått bra men just nu är marken väldigt väderkänslig så om det regnar får vi tillfälligt stoppa, säger Kindbom.

Arbetes första fas planeras att fortsätta i drygt tio veckor till.

– För Skövdes del är ju detta väldigt bra. Området är ju väldigt centralt och det vore ju jättekul om kommunen kunde få till sig en bra aktör som vill köpa marken, säger Kindbom.

Kommande behov

I nuläget finns det inga intressenter för det nya området men kommunen kommer tack vare beredningen kunna erbjuda både stora som små företag etableringsmöjligheter.

– Det är i nuläget svårt att säga vilka företag som etablerar sig. Det kan bli två stora aktörer, men området kan även delas upp i många små tomter, säger Stig Johansson på samhällsbyggnadsförvaltningen.

När tillträde kan ske beror främst på hur produktionen på Volvo går.

– Totalt handlar det om 400 000 kubikmeter sand från Volvo som ska fyllas på. Vi ser att våra verksamhetsområden börjar ta slut. Om allt går vägen och Skövde fortsätter utvecklas så behöver vi ny industrimark snart, fortsätter Stig Johansson.

Det ligger ett järnvägsspår i anslutning till området, kommer det att användas av industrierna?

– Sannolikheten att vi får i gång godstrafik på järnvägen är minimal om inte trafiken på Karlsborgsbanan återupptas, men vi vet ju inte vad som händer med den. Riksväg 26 måste man ju passera och det är stor kostnad att få den planskild, säger Stig Johansson.

Formsand från Volvo möjliggör nyetableringar av företag i Skövde. Schakt- och grävmaskiner är nu i full rullning vid kvarteret Motorblocket. Marken i området jämnas ut och den översta vegetationen schaktas till ytterområdena där de bildar skyddsvallar. Totalt schaktar man bort 80 -90 000 kubikmeter lera och matjord. Området innanför vallarna kommer sedan att fyllas på med formsanden som läggs i olika lager.

– Vi har även gjort en ny anslutningsväg till området. Arbetet har gått bra men just nu är marken väldigt väderkänslig så om det regnar får vi tillfälligt stoppa, säger Kindbom.

Arbetes första fas planeras att fortsätta i drygt tio veckor till.

– För Skövdes del är ju detta väldigt bra. Området är ju väldigt centralt och det vore ju jättekul om kommunen kunde få till sig en bra aktör som vill köpa marken, säger Kindbom.

Kommande behov

I nuläget finns det inga intressenter för det nya området men kommunen kommer tack vare beredningen kunna erbjuda både stora som små företag etableringsmöjligheter.

– Det är i nuläget svårt att säga vilka företag som etablerar sig. Det kan bli två stora aktörer, men området kan även delas upp i många små tomter, säger Stig Johansson på samhällsbyggnadsförvaltningen.

När tillträde kan ske beror främst på hur produktionen på Volvo går.

– Totalt handlar det om 400 000 kubikmeter sand från Volvo som ska fyllas på. Vi ser att våra verksamhetsområden börjar ta slut. Om allt går vägen och Skövde fortsätter utvecklas så behöver vi ny industrimark snart, fortsätter Stig Johansson.

Det ligger ett järnvägsspår i anslutning till området, kommer det att användas av industrierna?

– Sannolikheten att vi får i gång godstrafik på järnvägen är minimal om inte trafiken på Karlsborgsbanan återupptas, men vi vet ju inte vad som händer med den. Riksväg 26 måste man ju passera och det är stor kostnad att få den planskild, säger Stig Johansson.