08 apr 2014 06:10

23 jan 2015 15:41

"Det är inga unika naturvärden"

Cementa inledde domstolsförhandling

Naturvärdena i Våmbsdalen är inte unika och framtida brytningar kommer inte innebära några betydande förluster.
Det var budskapet från Cementa AB när överläggningarna i domstolen inleddes under måndagen.

Bolaget kom med en bred styrka under den första förhandlingsdagen som var vikt för Cementa. Delegationen på 14–15 personer bestod av jurister, konsulter och experter som alla talade för Cementas sak, men på publikplats fanns också 20-talet anställda beredda.

Budskapet var tydligt. Skövdefabriken står i dag för en sjättedel av cementproduktionen i Sverige och det är av yttersta vikt att få fortsätta bryta kalksten i norra Billingen. Alternativen som undersökts – Rådene och Uddagården – skapar transportkostnader och negativa miljöeffekter.

Perfekt kalksten

Fabrikschefen Matilda Hoffstedt lyfte i sin presentation fram bolagets miljöarbete vid fabriken och menade att just här är kalkstenen perfekt sammansatt för att göra cement. Hon pekade också på vad Cementa AB vill göra när kalkstenen är slut om cirka 30 år.

– Naturmiljöer kommer att få stryka på foten, men vi har tagit fram en ny efterbehandlingsplan där vi dedikerar hela täkten till biologisk mångfald. Vi kommer att tillföra ett helt nytt friluftsområde som inte finns i dag, sa hon.

Försämrats

Priset för brytningarna är att nuvarande landskap skövlas, men Annika Lindblad-Påsse, som tagit fram miljökonsekvensbeskrivningen tonade ner betydelse av detta. Under senare år har värdet av landskapet försämrats på grund av igenväxning och minskad odling.

– Det är inga unika naturvärden som berörs och inga betydande förluster, sa hon och pekade på att det finns många andra liknande områden i Västergötland och runt Billingen.

Förvånar inte

Bernt och Jolanta Olsson, boende i Våmbskleven lyssnade på förhandlingen. En framtida brytfront rycker västerut mot deras hus och de känner oro för fastighetspriser och boendemiljö. Att Cementas experter tonar ner värdet av naturen förvånar inte Bernt Olsson

– De har betalt för att säga det, sa han till SLA i en av pauserna.

Het inledning

Förhandlingarna fortsätter under tisdagen och då är det motståndarnas tur att lägga fram sina argument.

En av dem är Alv Svensson, talesperson för Nätverket rädda Våmbsdalen. Han kom i het debatt redan innan allt börjat på måndagsmorgonen. Utanför Bergasalen kritiserade han kommunalrådet Katarina Jonsson för att inte hon svarade på insändare och debattinlägg i Cementafrågan. Han menade att kommunledningen var kallsinnig och arrogant.

Då ilsknade Jonsson till och svarade med att hon inte accepterar att kallas arrogant och att kommunen handlagt ärendet korrekt.

Meningsutbytet kanske säger en del om känslorna som Cementafrågan väcker ...

Bolaget kom med en bred styrka under den första förhandlingsdagen som var vikt för Cementa. Delegationen på 14–15 personer bestod av jurister, konsulter och experter som alla talade för Cementas sak, men på publikplats fanns också 20-talet anställda beredda.

Budskapet var tydligt. Skövdefabriken står i dag för en sjättedel av cementproduktionen i Sverige och det är av yttersta vikt att få fortsätta bryta kalksten i norra Billingen. Alternativen som undersökts – Rådene och Uddagården – skapar transportkostnader och negativa miljöeffekter.

Perfekt kalksten

Fabrikschefen Matilda Hoffstedt lyfte i sin presentation fram bolagets miljöarbete vid fabriken och menade att just här är kalkstenen perfekt sammansatt för att göra cement. Hon pekade också på vad Cementa AB vill göra när kalkstenen är slut om cirka 30 år.

– Naturmiljöer kommer att få stryka på foten, men vi har tagit fram en ny efterbehandlingsplan där vi dedikerar hela täkten till biologisk mångfald. Vi kommer att tillföra ett helt nytt friluftsområde som inte finns i dag, sa hon.

Försämrats

Priset för brytningarna är att nuvarande landskap skövlas, men Annika Lindblad-Påsse, som tagit fram miljökonsekvensbeskrivningen tonade ner betydelse av detta. Under senare år har värdet av landskapet försämrats på grund av igenväxning och minskad odling.

– Det är inga unika naturvärden som berörs och inga betydande förluster, sa hon och pekade på att det finns många andra liknande områden i Västergötland och runt Billingen.

Förvånar inte

Bernt och Jolanta Olsson, boende i Våmbskleven lyssnade på förhandlingen. En framtida brytfront rycker västerut mot deras hus och de känner oro för fastighetspriser och boendemiljö. Att Cementas experter tonar ner värdet av naturen förvånar inte Bernt Olsson

– De har betalt för att säga det, sa han till SLA i en av pauserna.

Het inledning

Förhandlingarna fortsätter under tisdagen och då är det motståndarnas tur att lägga fram sina argument.

En av dem är Alv Svensson, talesperson för Nätverket rädda Våmbsdalen. Han kom i het debatt redan innan allt börjat på måndagsmorgonen. Utanför Bergasalen kritiserade han kommunalrådet Katarina Jonsson för att inte hon svarade på insändare och debattinlägg i Cementafrågan. Han menade att kommunledningen var kallsinnig och arrogant.

Då ilsknade Jonsson till och svarade med att hon inte accepterar att kallas arrogant och att kommunen handlagt ärendet korrekt.

Meningsutbytet kanske säger en del om känslorna som Cementafrågan väcker ...

VÄG STÄNGS

För att komma åt att bryta i det 23 hektar stora området krävs att Hållsdammsbäcken leds om och att Brandstorpsvägen stängs av. Tekniska nämnden i Skövde godkände nyligen att vägen får stängas av.

Källa: