08 apr 2014 13:42

23 jan 2015 15:41

"För stor påverkan"

– Vi anser att påverkan skulle bli för stor med en utökad täktverksamhet. Att bland annat leda om bäckar är ett stort och mycket ovanligt ingrepp, säger Jan Mastera, länsstyrelsen till SLA.

Under tisdagen fortsatte förhandlingen i mark- och miljödomstolen, i den tillfälliga domstolslokalen i Bergasalen på hotell Billingehus, om Cementa AB:s ansökan att få utöka sina brytningar av kalksten. Först ut under tisdagen var ytterligare representanter för Cementa som bland annat talade om flytten av bäckfåror, påverkan på naturen där, åtgärder för att skapa en så naturlig bäckmiljö som möjligt och dessutom talades det om bullernivåer och även åtgärder för att få ner bullret. Där nämndes exempelvis ljuddämpning på borrljuden och avskärmningsvallar.

Störande buller

Men Christer Junkergård, boende i Skyttesledet, var inte imponerad.

– När det är västliga vindar går det knappast att vara ute, så störda blir vi och det är framför allt av ljudet från transporterna. De bullernivåerna borde ni mäta!

Förhandlingen om Cementas ansökan innehåller många delar och det är många som vill komma till tals.

– Och alla som vill får komma till tals – även om det tar tid, säger rådmannen Ulf Klerfalk till SLA.

– Ingen kan prata hur länge som helst, men så länge det de säger är relevant kommer jag inte att begränsa dem.

Viktiga naturvärden

Länsstyrelsen i Västra Götaland avstyrker ansökan om utökad täktverksamhet. Jan Mastera, länsmiljöingenjör, förklarade varför för SLA en kort stund innan det var hans tur att presentera myndighetens ståndpunkt inför domstolen.

– Vi anser att naturvärdena utgör en värdekärna i riksintresset. Vår ståndpunkt är att en utökad täktverksamhet skulle innebära en stor påverkan, för stor. Det handlar påverkan i stor omfattning och om stora ingrepp, säger Jan Mastera.

– Att exempelvis flytta bäckar för en verksamhet på det här viset tillhör ovanligheterna.

Mastera säger att ärendet är svårt, med stora intressen från olika håll, inte minst från cementindustrin.

– Men det är också bra med ett lokal engagemang från de boende i området, det handlar ju om deras bygd.

Under tisdagen fortsatte förhandlingen i mark- och miljödomstolen, i den tillfälliga domstolslokalen i Bergasalen på hotell Billingehus, om Cementa AB:s ansökan att få utöka sina brytningar av kalksten. Först ut under tisdagen var ytterligare representanter för Cementa som bland annat talade om flytten av bäckfåror, påverkan på naturen där, åtgärder för att skapa en så naturlig bäckmiljö som möjligt och dessutom talades det om bullernivåer och även åtgärder för att få ner bullret. Där nämndes exempelvis ljuddämpning på borrljuden och avskärmningsvallar.

Störande buller

Men Christer Junkergård, boende i Skyttesledet, var inte imponerad.

– När det är västliga vindar går det knappast att vara ute, så störda blir vi och det är framför allt av ljudet från transporterna. De bullernivåerna borde ni mäta!

Förhandlingen om Cementas ansökan innehåller många delar och det är många som vill komma till tals.

– Och alla som vill får komma till tals – även om det tar tid, säger rådmannen Ulf Klerfalk till SLA.

– Ingen kan prata hur länge som helst, men så länge det de säger är relevant kommer jag inte att begränsa dem.

Viktiga naturvärden

Länsstyrelsen i Västra Götaland avstyrker ansökan om utökad täktverksamhet. Jan Mastera, länsmiljöingenjör, förklarade varför för SLA en kort stund innan det var hans tur att presentera myndighetens ståndpunkt inför domstolen.

– Vi anser att naturvärdena utgör en värdekärna i riksintresset. Vår ståndpunkt är att en utökad täktverksamhet skulle innebära en stor påverkan, för stor. Det handlar påverkan i stor omfattning och om stora ingrepp, säger Jan Mastera.

– Att exempelvis flytta bäckar för en verksamhet på det här viset tillhör ovanligheterna.

Mastera säger att ärendet är svårt, med stora intressen från olika håll, inte minst från cementindustrin.

– Men det är också bra med ett lokal engagemang från de boende i området, det handlar ju om deras bygd.