09 apr 2014 06:00

07 jan 2015 09:54

2,5 miljoner mindre till utbildning

Utbildningsnämnden måste spara ytterligare 2,5 miljoner under 2014. Men det kommer inte att sparas någonstans i väntan på första budgetprognosen.

Kommunfullmäktiges reviderade budget för 2014 var uppe för godkännande i utbildningsnämnden under onsdagen.

– Vi fick ytterligare besparing på grund av demografimodellen där man tittar på faktiska elever som vi har, säger Sara Blomqvist, ordförande (FP).

– Vi är fortfarande största gymnasieskolan i Skaraborg och har väldigt många elever som kommer från andra kommuner, 40 procent. Det påverkas inte av detta, det här berör bara de 16-åringar som finns folkbokförda i den egna kommunen, säger Gustaf Olsson, utbildningschef.

Nämnden beslutade att inte lägga ut besparingen innan första prognosen är klar efter tertial ett.

Kommunfullmäktiges reviderade budget för 2014 var uppe för godkännande i utbildningsnämnden under onsdagen.

– Vi fick ytterligare besparing på grund av demografimodellen där man tittar på faktiska elever som vi har, säger Sara Blomqvist, ordförande (FP).

– Vi är fortfarande största gymnasieskolan i Skaraborg och har väldigt många elever som kommer från andra kommuner, 40 procent. Det påverkas inte av detta, det här berör bara de 16-åringar som finns folkbokförda i den egna kommunen, säger Gustaf Olsson, utbildningschef.

Nämnden beslutade att inte lägga ut besparingen innan första prognosen är klar efter tertial ett.