09 apr 2014 06:10

23 jan 2015 15:41

Samres flyttar jobb

Femtiotalet arbetstillfällen skapas i Skövde när Samres flyttar delar av sin verksamhet. Det sker dock på Falköpings bekostnad – där hundratalet jobb försvinner.

Samres sysslar med anropsstyrd trafik som sjukresor och färdtjänst och organiserar varje år fem miljoner resor i Sverige.

Av företagets ungefär 300 anställda arbetar hundratalet i Falköping, bland annat med att driva Västtrafiks beställningscentral. Men efter ett förlorat kontrakt strukturerar Samres om verksamheten och stänger ner enheterna i Falköping och Norrköping. I stället öppnas en driftenhet i Skövde.

– Vår enskilt största uppdragsgivare är Västtrafik och de har huvudkontor i Skövde. Det här innebär att vi kommer närmre dem, vilket är lämpligt när vi nu får in ett nytt uppdrag av dem. Så det blir lite av en nystart för verksamheten, säger Martin Andersson, som är marknadschef på Samresor.

Det nya uppdraget innebär att sköta Västtrafiks kundservice där ungefär 450 000 telefonsamtal och 100 000 resegarantiärenden hanteras varje år.

Klart till hösten

Ett 50-tal arbetstillfällen uppstår i Skövde och förutom att sköta Västtrafiks kundservice så handlar det om att ta emot beställningar och planera färdtjänst och sjukresor.

Företaget saknar ännu kontorslokaler i Skövde men söker aktivt och 1 oktober ska den nya enheten vara i gång. Samma dag ska avvecklingen av Falköping och Norrköping vara klar.

– Det är jättetråkigt, naturligtvis. Det grundar sig i att vi har tappat ett stort avtal om färdtjänst och sjukresor i Östergötland. Vi måste anpassa oss, säger Martin Andersson.

Anade något

Ulrika Ingemarsson är fackordförande för Unionen på Samres i Falköping och hon säger att personalen kände på sig att något var på gång.

– Vi märkte en stor skillnad i arbetsbelastningen när vi förlorade Östgötatrafiken – vi tog i stort sett alla de samtalen här. Men även om vi kände på oss att något skulle ske var det absolut inte väntat att hela Falköpingscentralen skulle läggas ner. Nu går man som i ett vaccum, berättar Ulrika Ingemarsson.

Förhandlingar pågår mellan arbetsgivare och fack och ambitionen är att de ska vara klara under april.

Samres sysslar med anropsstyrd trafik som sjukresor och färdtjänst och organiserar varje år fem miljoner resor i Sverige.

Av företagets ungefär 300 anställda arbetar hundratalet i Falköping, bland annat med att driva Västtrafiks beställningscentral. Men efter ett förlorat kontrakt strukturerar Samres om verksamheten och stänger ner enheterna i Falköping och Norrköping. I stället öppnas en driftenhet i Skövde.

– Vår enskilt största uppdragsgivare är Västtrafik och de har huvudkontor i Skövde. Det här innebär att vi kommer närmre dem, vilket är lämpligt när vi nu får in ett nytt uppdrag av dem. Så det blir lite av en nystart för verksamheten, säger Martin Andersson, som är marknadschef på Samresor.

Det nya uppdraget innebär att sköta Västtrafiks kundservice där ungefär 450 000 telefonsamtal och 100 000 resegarantiärenden hanteras varje år.

Klart till hösten

Ett 50-tal arbetstillfällen uppstår i Skövde och förutom att sköta Västtrafiks kundservice så handlar det om att ta emot beställningar och planera färdtjänst och sjukresor.

Företaget saknar ännu kontorslokaler i Skövde men söker aktivt och 1 oktober ska den nya enheten vara i gång. Samma dag ska avvecklingen av Falköping och Norrköping vara klar.

– Det är jättetråkigt, naturligtvis. Det grundar sig i att vi har tappat ett stort avtal om färdtjänst och sjukresor i Östergötland. Vi måste anpassa oss, säger Martin Andersson.

Anade något

Ulrika Ingemarsson är fackordförande för Unionen på Samres i Falköping och hon säger att personalen kände på sig att något var på gång.

– Vi märkte en stor skillnad i arbetsbelastningen när vi förlorade Östgötatrafiken – vi tog i stort sett alla de samtalen här. Men även om vi kände på oss att något skulle ske var det absolut inte väntat att hela Falköpingscentralen skulle läggas ner. Nu går man som i ett vaccum, berättar Ulrika Ingemarsson.

Förhandlingar pågår mellan arbetsgivare och fack och ambitionen är att de ska vara klara under april.

  • Carl Johan Hjerpe