09 apr 2014 06:00

23 jan 2015 15:41

"Tror att domstolen lyssnar på oss"

Skövde naturskyddsförening och nätverket Rädda Våmbsdalen var helt överens – Cementa bör inte få tillstånd att utöka nuvarande täktområdet.
– Jag tror att domstolen lyssnar på oss, säger Manne Ryttman i naturskyddsföreningen.

Under tisdagseftermiddagen var det dags för alla remissinstanser och övriga sakägare att ge sin syn på Cementas ansökan om utökat täktområde.

Manne Ryttman i Skövde naturskyddsförening utdelade skarp kritik mot Cementa, fast egentligen använde han koncernnamnet Heidelberg.

– Det handlar ju egentligen inte om ett lokalt Skövdeföretag. Bakom Cementa står ju den stora tyska koncernen.

Ryttman gick hårt åt Cementa bland annat för den artinventering som gjorts i området.

– Man nämner exempelvis inte den sällsynta orkidén skogsfrun. Här krävs långvarig kännedom om området för att få fram allt.

Dessutom gjorde Ryttman klart för åhörarna i rättssalen, att när det gäller återställningen av marken efter brytningen så ska man inte lita på Heidelberg.

– De håller inte vad man lovar.

På tisdagen talade också Alv Svensson, nätverket Rädda Våmbsdalen. Han var minst sagt kritisk och sammanfattade till domstolen det många i åhörarraderna kände:

– Ge inte ett utökat tillstånd till Cementa.

Under tisdagseftermiddagen var det dags för alla remissinstanser och övriga sakägare att ge sin syn på Cementas ansökan om utökat täktområde.

Manne Ryttman i Skövde naturskyddsförening utdelade skarp kritik mot Cementa, fast egentligen använde han koncernnamnet Heidelberg.

– Det handlar ju egentligen inte om ett lokalt Skövdeföretag. Bakom Cementa står ju den stora tyska koncernen.

Ryttman gick hårt åt Cementa bland annat för den artinventering som gjorts i området.

– Man nämner exempelvis inte den sällsynta orkidén skogsfrun. Här krävs långvarig kännedom om området för att få fram allt.

Dessutom gjorde Ryttman klart för åhörarna i rättssalen, att när det gäller återställningen av marken efter brytningen så ska man inte lita på Heidelberg.

– De håller inte vad man lovar.

På tisdagen talade också Alv Svensson, nätverket Rädda Våmbsdalen. Han var minst sagt kritisk och sammanfattade till domstolen det många i åhörarraderna kände:

– Ge inte ett utökat tillstånd till Cementa.