10 apr 2014 06:00

23 jan 2015 15:41

Foto:

Grattis på 130-årsdagen SLA!

Förr och nu del 130

För att fira att SLA fyller 130 år publicerar vi i dag del 130 av Förr och nu.
Tidningens första nummer kom ut 10 april 1884 och redaktionen fanns då på Kungsgatan 1. Utvecklingen i tidningsbranschen har lett fram till tidningen du nu håller i handen, läser på datorn eller i telefonen.

Skaraborgs läns annonsblad var inte den första tidningen i Skövde.

Här fanns sedan tidigare Sköfde tidning som kom ut med sitt första nummer 1858. Ungefär vid skiftet 1882–1883 startade Sköfde-posten som Johan Isaksson köpte ett år senare. Han la ner den och startade i stället SLA den 10 april 1884.

”Blifvit ett behof”

Men vad är det för vits med att starta en tidning? I det första numret av Sköfde tidning så förklarade man det så här:

”Det är nu en gång så, att äfven för mindre samhälle en tidning, om ock af anspråkslösaste art, blifvit ett behof, för ömsesidigt meddelande, för återgifvande af dagens nyheter, för att berätta hvad i orten sig tilldrager, samt för utbyte af åsigter både rörande det mindre och större samhällets vigtigaste frågor.”

I dag skulle vi inte uttrycka oss exakt så här, men andemeningen är faktiskt fortfarande densamma.

Sköfde tidnings första nummer kom ut den 13 november 1858 och tidningen kom en gång i veckan. 1887 ändrades namnet till Vestgöta korrespondenten Sköfde tidning.

Gresabla't lever kvar

SLA kom också ut med ett nummer i veckan, på fredagar. Först anlitades olika tryckerier i staden innan Sköfdeborg byggdes på Badhusgatan 1895.

Den första tidningen hade fyra sidor i fullformat och bestod till största delen av annonser, men även notiser, en novell samt några roliga historier. Annonserna riktade sig främst till lantbrukare.

Många hade nytta av annonserna om djur, framför allt svin, samt gårdsauktioner, så därför fick tidningen smek- (eller ök-) namnet Gresabla't.

I början av 1960-talet köpte Högerns förslagsstiftelse först Västgöta korrespondenten och sedan SLA. Den 1 januari 1962 slogs de båda tidningarna ihop och flyttade till Västgöta korrespondentens lokaler på Staketgatan.

Namnbyten och milstolpar

En av personerna bakom sammanslagningen var Gustav Ander som var ledamot i Högerns förlagsstiftelse. Några år senare köpte Gustav Anders egen NWT-koncern tidningsföretaget och 1968 ändrades antalet utgivningsdagar från tre till sex dagar i veckan.

I februari 1981 bytte tidningen namn till Skaraborgs läns allehanda och utökades efter hand med lokalredaktioner. Allhelgonahelgen 1985 blev SLA tabloid.

1998 försvann Skaraborgs län och tidningen bytte namn igen, till Skaraborgs allehanda. Men förkortningen och varumärket SLA påverkades inte av det.

8 juni 2007 var det dags för nästa milstolpe. Då trycktes den sista tidningen i Skövde. Sedan dess trycks alla koncernens tidningar i Karlstad. Nu, sedan januari i år, sker även monteringen av bilder och texter på sidorna i Karlstad.

Källor:SLA samt boken ”Skaraborgar'n och spionen. Tidningar i Västra Götaland genom 250 år” av Tomas Andersson Odén.

Skaraborgs läns annonsblad var inte den första tidningen i Skövde.

Här fanns sedan tidigare Sköfde tidning som kom ut med sitt första nummer 1858. Ungefär vid skiftet 1882–1883 startade Sköfde-posten som Johan Isaksson köpte ett år senare. Han la ner den och startade i stället SLA den 10 april 1884.

”Blifvit ett behof”

Men vad är det för vits med att starta en tidning? I det första numret av Sköfde tidning så förklarade man det så här:

”Det är nu en gång så, att äfven för mindre samhälle en tidning, om ock af anspråkslösaste art, blifvit ett behof, för ömsesidigt meddelande, för återgifvande af dagens nyheter, för att berätta hvad i orten sig tilldrager, samt för utbyte af åsigter både rörande det mindre och större samhällets vigtigaste frågor.”

I dag skulle vi inte uttrycka oss exakt så här, men andemeningen är faktiskt fortfarande densamma.

Sköfde tidnings första nummer kom ut den 13 november 1858 och tidningen kom en gång i veckan. 1887 ändrades namnet till Vestgöta korrespondenten Sköfde tidning.

Gresabla't lever kvar

SLA kom också ut med ett nummer i veckan, på fredagar. Först anlitades olika tryckerier i staden innan Sköfdeborg byggdes på Badhusgatan 1895.

Den första tidningen hade fyra sidor i fullformat och bestod till största delen av annonser, men även notiser, en novell samt några roliga historier. Annonserna riktade sig främst till lantbrukare.

Många hade nytta av annonserna om djur, framför allt svin, samt gårdsauktioner, så därför fick tidningen smek- (eller ök-) namnet Gresabla't.

I början av 1960-talet köpte Högerns förslagsstiftelse först Västgöta korrespondenten och sedan SLA. Den 1 januari 1962 slogs de båda tidningarna ihop och flyttade till Västgöta korrespondentens lokaler på Staketgatan.

Namnbyten och milstolpar

En av personerna bakom sammanslagningen var Gustav Ander som var ledamot i Högerns förlagsstiftelse. Några år senare köpte Gustav Anders egen NWT-koncern tidningsföretaget och 1968 ändrades antalet utgivningsdagar från tre till sex dagar i veckan.

I februari 1981 bytte tidningen namn till Skaraborgs läns allehanda och utökades efter hand med lokalredaktioner. Allhelgonahelgen 1985 blev SLA tabloid.

1998 försvann Skaraborgs län och tidningen bytte namn igen, till Skaraborgs allehanda. Men förkortningen och varumärket SLA påverkades inte av det.

8 juni 2007 var det dags för nästa milstolpe. Då trycktes den sista tidningen i Skövde. Sedan dess trycks alla koncernens tidningar i Karlstad. Nu, sedan januari i år, sker även monteringen av bilder och texter på sidorna i Karlstad.

Källor:SLA samt boken ”Skaraborgar'n och spionen. Tidningar i Västra Götaland genom 250 år” av Tomas Andersson Odén.