10 apr 2014 07:10

23 jan 2015 15:41

Huvudförhandlingen avslutades med syn

Sista dagen av huvudförhandlingen om Cementa AB:s miljöansökan blev strapatsrik med fältvandring i Våmbsdalen.
Nu får parterna vänta i två månader på att domen kommer.

I stort sett hela dagen ägnades åt att Mark- och miljödomstolen visades runt i Våmbsdalen och på delar av täktområdet.

Cementa AB hade på vissa platser märkt upp gränserna för täkten med pinnar och för Jan-Olof Wilsson blev det ännu tydligare vad som väntar om Cementa får tillstånd att utöka brytningarna. Han bor utmed Brandstorpsvägen och får i framtiden bara 160 meter till täktgränsen.

– Och det kommer att gå fort innan de kommer hit. Det tar par några år tror jag, menade Jan-Olof Wilson, som redan i dag störs av brytningarna.

Stor inverkan

När det 30–40 personer stora sällskapet kom längre upp i dalen pekade Manne Ryttman (Skövde naturskyddsförening) och Alv Svensson (Nätverket Rädda Våmbsdalen) på områden där natur och arter berörs direkt eller indirekt.

De ledde gruppen norr om täktområdet, upp vid löparspåret, lila milen, och bara några hundra meter från konstsnöspåret för att påvisa hur nära Billingens fritidsområde verksamheten kommer. Manne Ryttman menade att området indirekt påverkades av brytningarna på grund av ändrade vattenflöden och ökande buller.

Spekulationer

Cementa AB var snabba med att påpeka att det här området inte omfattades av ansökan och advokaten Bo Hansson bröt vid flera tillfällen in i Ryttmans utläggning.

– Det där är dina spekulationer som du kan hålla för dig själv, sa Hansson.

Parterna kom även i hop sig när rätten skulle visas var Hållsdammsbäcken ska anslutas till Hjälpadalsbäcken i framtiden. Motståndarna var kritiska till att Cementa inte kunde visa på den exakta platsen, men bolaget försvarade sig med att det inte var projekterat i detalj än.

Sprängde

På eftermiddagen var det Cementa AB:s tur att ansvara för synen och då visade bolaget delar av sin anläggning och förevisade två sprängningar för domstolen.

Cementa bussade även sällskapet till Ljungstorpstrakten för att visa på att det fanns värdefulla områden alldeles i närheten.

Rådmannen Ulf Klerfalk förklarade efter slutanförandena att rätten behöver cirka två månader på sig för att färdigställa dom. Därmed meddelas domen troligen i början av juni.

I stort sett hela dagen ägnades åt att Mark- och miljödomstolen visades runt i Våmbsdalen och på delar av täktområdet.

Cementa AB hade på vissa platser märkt upp gränserna för täkten med pinnar och för Jan-Olof Wilsson blev det ännu tydligare vad som väntar om Cementa får tillstånd att utöka brytningarna. Han bor utmed Brandstorpsvägen och får i framtiden bara 160 meter till täktgränsen.

– Och det kommer att gå fort innan de kommer hit. Det tar par några år tror jag, menade Jan-Olof Wilson, som redan i dag störs av brytningarna.

Stor inverkan

När det 30–40 personer stora sällskapet kom längre upp i dalen pekade Manne Ryttman (Skövde naturskyddsförening) och Alv Svensson (Nätverket Rädda Våmbsdalen) på områden där natur och arter berörs direkt eller indirekt.

De ledde gruppen norr om täktområdet, upp vid löparspåret, lila milen, och bara några hundra meter från konstsnöspåret för att påvisa hur nära Billingens fritidsområde verksamheten kommer. Manne Ryttman menade att området indirekt påverkades av brytningarna på grund av ändrade vattenflöden och ökande buller.

Spekulationer

Cementa AB var snabba med att påpeka att det här området inte omfattades av ansökan och advokaten Bo Hansson bröt vid flera tillfällen in i Ryttmans utläggning.

– Det där är dina spekulationer som du kan hålla för dig själv, sa Hansson.

Parterna kom även i hop sig när rätten skulle visas var Hållsdammsbäcken ska anslutas till Hjälpadalsbäcken i framtiden. Motståndarna var kritiska till att Cementa inte kunde visa på den exakta platsen, men bolaget försvarade sig med att det inte var projekterat i detalj än.

Sprängde

På eftermiddagen var det Cementa AB:s tur att ansvara för synen och då visade bolaget delar av sin anläggning och förevisade två sprängningar för domstolen.

Cementa bussade även sällskapet till Ljungstorpstrakten för att visa på att det fanns värdefulla områden alldeles i närheten.

Rådmannen Ulf Klerfalk förklarade efter slutanförandena att rätten behöver cirka två månader på sig för att färdigställa dom. Därmed meddelas domen troligen i början av juni.